Any: 2021
Import total: 101.233 €
Aportació del Fons: 74.990 €
Assignació: Consell Insular d'Eivissa, Ajuntament de Santa Eulària des Riu
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Fundación Internacional Legado. | Otros proyectos

Promoció de la igualtat de gènere i empoderament de dones de municipis rurals

Les dones dels municipis protagonistes enfronten diferents tipus de violència. A banda de la violència física, que és l’única reconeguda per la població, també pateixen violència psicològica, emocional, patrimonial i econòmica. Encara que la seva situació varia de comunitat a comunitat, la majoria manifesta enfrontar-se a problemàtiques com la falta de feina, baixos nivells d’educació, embarassos no desitjats i falta de seguretat entre d’altres, que les fan més vulnerables a ser víctimes de violència. Quan una dona és víctima de la violència, no hi ha una cultura de denúncia ni confiança en les autoritats per a denunciar-la.

Per tot això, s’ha identificat la necessitat de comptar amb una política municipal per a la promoció del desenvolupament integral i la participació de les dones. Aplicant un enfocament de gènere, es volen identificar les necessitats i interessos específics de les dones, per a fer front a problemàtiques concretes i plantejar solucions efectives que permetin el seu desenvolupament integral junt amb els homes.

El projecte vol promoure la igualtat de gènere i l’empoderament de dones joves dels municipis de Las Vueltas i San José Las Flores mitjançant accions organitzades i planificades orientades a canviar les formes de pensar i actuar de la població d’entre 14 i 29 anys en relació a l’entorn dels drets de la dona.

Es volen elaborar polítiques locals d’equitat de gènere on les dones prenguin part en els processo per a què siguin protagonistes en la solució de les seves necessitats i vagin avançant en la construcció de les bases del seu propi desenvolupament.

També es vol enfortir l’organització comunitària amb la participació activa de les dones als tallers de formació, com a suport a la millora de les habilitats socials construint amb les dones temàtiques com realitat nacional, autoestima, conceptes de gènere, violència de gènere i intrafamiliar, la qual cosa incidirà en la millora de la seva posició.

Es posaran en marxa campanyes de sensibilització sobre violència de gènere en alcaldies, escoles i institucions públiques, educant la població jove dels dos sexes sobre la base del valor de la igualtat, a utilitzar un llenguatge no sexista, fomentant la igualtat a la llar, les escoles, el treball i donant suport a l’assumpció de responsabilitats per igual.

Finalment, es desenvoluparan aprenentatges vocacionals com cursos de computació i tallers de cosmetologia, costura i serigrafia que permetin a les dones, des de les seves realitats particulars, generar els seus propis ingressos per a millorar la seva condició econòmica i acadèmica.