Convocatòria: 2021
Import total: 101.233 €
Aportació del Fons: 74.990 €
Assignació: Consell Insular d'Eivissa
Estat: En procés
Entitats executores:
- Fundación Internacional Legado. | Otros proyectos

Promoció de la igualtat de gènere i empoderament de dones de municipis rurals

Les dones dels municipis protagonistes enfronten diferents tipus de violència. A banda de la violència física, que és l’única reconeguda per la població, també pateixen violència psicològica, emocional, patrimonial i econòmica. Encara que la seva situació varia de comunitat a comunitat, la majoria manifesta enfrontar-se a problemàtiques com la falta de feina, baixos nivells d’educació, embarassos no desitjats i falta de seguretat entre d’altres, que les fan més vulnerables a ser víctimes de violència. Quan una dona és víctima de la violència, no hi ha una cultura de denúncia ni confiança en les autoritats per a denunciar-la.

Per tot això, s’ha identificat la necessitat de comptar amb una política municipal per a la promoció del desenvolupament integral i la participació de les dones. Aplicant un enfocament de gènere, es volen identificar les necessitats i interessos específics de les dones, per a fer front a problemàtiques concretes i plantejar solucions efectives que permetin el seu desenvolupament integral junt amb els homes.

El projecte vol promoure la igualtat de gènere i l’empoderament de dones joves dels municipis de Las Vueltas i San José Las Flores mitjançant accions organitzades i planificades orientades a canviar les formes de pensar i actuar de la població d’entre 14 i 29 anys en relació a l’entorn dels drets de la dona.

Es volen elaborar polítiques locals d’equitat de gènere on les dones prenguin part en els processo per a què siguin protagonistes en la solució de les seves necessitats i vagin avançant en la construcció de les bases del seu propi desenvolupament.

També es vol enfortir l’organització comunitària amb la participació activa de les dones als tallers de formació, com a suport a la millora de les habilitats socials construint amb les dones temàtiques com realitat nacional, autoestima, conceptes de gènere, violència de gènere i intrafamiliar, la qual cosa incidirà en la millora de la seva posició.

Es posaran en marxa campanyes de sensibilització sobre violència de gènere en alcaldies, escoles i institucions públiques, educant la població jove dels dos sexes sobre la base del valor de la igualtat, a utilitzar un llenguatge no sexista, fomentant la igualtat a la llar, les escoles, el treball i donant suport a l’assumpció de responsabilitats per igual.

Finalment, es desenvoluparan aprenentatges vocacionals com cursos de computació i tallers de cosmetologia, costura i serigrafia que permetin a les dones, des de les seves realitats particulars, generar els seus propis ingressos per a millorar la seva condició econòmica i acadèmica.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE COOKIES

Una cookie o galleta informática es un pequeño archivo de información que se guarda en su navegador cada vez que visita nuestra página web.
La utilidad de las cookies es guardar el historial de su actividad en nuestra página web, de manera que, cuando la visite nuevamente, ésta pueda identificarle y configurar el contenido de la misma en base a sus hábitos de navegación, identidad y preferencias.
Las cookies pueden ser aceptadas, rechazadas, bloqueadas y borradas, según desee. Ello podrá hacerlo mediante las opciones disponibles en la presente ventana o a través de la configuración de su navegador, según el caso.
En caso de que rechace las cookies no podremos asegurarle el correcto funcionamiento de las distintas funcionalidades de nuestra página web.
Más información en el apartado “POLÍTICA DE COOKIES” de nuestra página web.