Promoció de la formació de consciències crítiques davant realitats diferents, des dels centres educatius de San Lucas i d’Eivissa

Convocatòria: 2016
Import total: 29.683 €
Aportació del Fons: 13.636 €
Assignació:
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista (UCOM) | Altres projectes

A través d’aquest projecte es busca establir relacions de cooperació entre 9 centres educatius del municipi de San Lucas i 9 de l’illa d’Eivissa, que fomentin la implicació de l’escola com a subjecte transformador de les comunitats, amb una perspectiva de drets humans i de respecte del medi ambient.

Això es farà, d’una banda, a través de l’intercanvi de projectes pedagògics sobre els moviments migratoris (temàtica escollida per al curs 2016-17) entre les escoles dels dos indrets i, de l’altra, a San Lucas, amb la realització de petites intervencions per a la millora de les infraestructures educatives i el reforç de la formació dels docents.

Objectiu general

Enfortir les relacions de cooperació entre centres educatius de San Lucas i d’Eivissa

Objectiu específic

Oferir als centres participants un marc unitari per a treballar valors de solidaritat i cooperació, potenciant la inclusió, a espais geogràfics diferents i condicions de desenvolupament desiguals.

Activitats

– Organitzar i gestionar l’intercanvi cultural entre centres educatius

– Complementar la formació a docents

– Realitzar petites inversions a centres educatius

– Coordinar i supervisar l’acció