Programa d’emergència al districte de Milange (Zambézia)

Convocatòria: 2015
Import total:
Aportació del Fons: 10.000 €
Assignació:
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Dignidad, organització privada i sense ànim de lucre, va ser constituïda el 1994. Aquesta ONG treballa per a la promoció dels drets socials bàsics de col·lectius vulnerables, tant a Espanya com en altres països. La infància en situació de risc és objectiu prioritari de la seva acció. En la lluita contra la pobresa consideren l'educació com a eina fonamental de desenvolupament
- Dignidade va ser constituïda el 1994 amb el reconeixement per part del Ministeri d'Afers Estrangers i Cooperació de Moçambic. Aquesta organització treballa per eradicar la pobresa i les seves conseqüències, promovent un desenvolupament integral, amb especial atenció a la població infantil.

Durant el primer trimestre de 2015, es produïren forts episodis de pluja que provocaren greus inundacions a la província de Zambézia. Es veren afectades més de 150.000 persones i aproximadament 65.000 hectàrees de conreu quedaren inservibles.

La Direcció Provincial d’Educació es va posar en contacte amb les diferents entitats que treballen a la zona per sol·licitar ajuda. Dignidade es va comprometre a donar suport al districte de Milange, on quedaren afectades més de 20.000 persones, 3.362 cases quedaren parcialment o del tot destruïdes i al voltant de 700 hectàrees de cultiu es perderen.

Amb el projecte, s’han proporcionat, d’una banda, els elements bàsics per a reconstruir les cases (plàstic, fusta, corda, ciment,…) i, de l’altra, un conjunt de materials bàsics per a les 140 famílies: mosquitera, lleixiu, dacsa, arròs, mongetes i oli.