Convocatòria: 2015
Import total:
Aportació del Fons: 10.000 €
Assignació:
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Dignidad | Otros proyectos - Dignidade | Otros proyectos

Programa d’emergència al districte de Milange (Zambézia)

Durant el primer trimestre de 2015, es produïren forts episodis de pluja que provocaren greus inundacions a la província de Zambézia. Es veren afectades més de 150.000 persones i aproximadament 65.000 hectàrees de conreu quedaren inservibles.

La Direcció Provincial d’Educació es va posar en contacte amb les diferents entitats que treballen a la zona per sol·licitar ajuda. Dignidade es va comprometre a donar suport al districte de Milange, on quedaren afectades més de 20.000 persones, 3.362 cases quedaren parcialment o del tot destruïdes i al voltant de 700 hectàrees de cultiu es perderen.

Amb el projecte, s’han proporcionat, d’una banda, els elements bàsics per a reconstruir les cases (plàstic, fusta, corda, ciment,…) i, de l’altra, un conjunt de materials bàsics per a les 140 famílies: mosquitera, lleixiu, dacsa, arròs, mongetes i oli.