Participació política de les dones maies per a la igualtat de génere (Sololá)

Convocatòria: 2014
Import total: 49.524 €
Aportació del Fons: 39.619 €
Assignació: Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Ensenyants Solidaris és una ONG balear fundada en el si del sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament-Intersindical de les Illes Balears, STEI-i. Des de 1992, col·labora en l'execució de projectes en diferents àrees en defensa dels sectors de la població més desfavorits, incidint en aspectes de salut i d'educació, suport a la comercialització dels seus productes, construcció de casa, escoles ... així com organitzant tallers de formació a docents de Guatemala, Hondures, Perú i Marroc.
- Cooperación Indígena para el Desarrollo Integral. Associació no lucrativa constituïda el 1986, l'objectiu de la qual és fomentar el desenvolupament integral de les comunitats rurals de Guatemala.

Aquest projecte dóna seguiment al projecte que actualment s’està implementant a les comunitats de San Buenaventura, Xalamá y Chuacruz i que comporta els següents components:
– Programa d’alfabetització que beneficiarà a les dones que els correspongui realitzar la primera etapa de postalfabetització bilingüe intercultural.
– Curs de formació política en què participaran 60 dones i els seus marits. Es pretén que, mitjançant el curs, coneguin temes rellevants que els permeti realitzar anàlisis de la situació que viuen les famílies, les comunitats i la societat en general.
– S’implementaran dos cursos de formació a distància amb tallers presencials dirigits a docents, dones i joves de les comunitats.
– Tallers i activitats de sensibilització dirigits a l’alumnat dels centres escolars per a què reconeguin la igualtat i l’equitat de gènere i siguin protagonistes del canvi a les famílies.
– Es donarà seguiment als horts familiars que es posaren en marxa l’any anterior i es complementarà amb la sembra d’arbres fruiters. Això inclourà la realització de tallers de capacitació i tècniques d’alimentació per a les dones i les seves famílies.