Convocatòria: 2014
Import total: 49.524 €
Aportació del Fons: 39.619 €
Assignació: Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- STEI Intersindical | Otros proyectos - Cooperación Indígena para el Desarrollo Integral | Otros proyectos

Participació política de les dones maies per a la igualtat de génere (Sololá)

Aquest projecte dóna seguiment al projecte que actualment s’està implementant a les comunitats de San Buenaventura, Xalamá y Chuacruz i que comporta els següents components:
– Programa d’alfabetització que beneficiarà a les dones que els correspongui realitzar la primera etapa de postalfabetització bilingüe intercultural.
– Curs de formació política en què participaran 60 dones i els seus marits. Es pretén que, mitjançant el curs, coneguin temes rellevants que els permeti realitzar anàlisis de la situació que viuen les famílies, les comunitats i la societat en general.
– S’implementaran dos cursos de formació a distància amb tallers presencials dirigits a docents, dones i joves de les comunitats.
– Tallers i activitats de sensibilització dirigits a l’alumnat dels centres escolars per a què reconeguin la igualtat i l’equitat de gènere i siguin protagonistes del canvi a les famílies.
– Es donarà seguiment als horts familiars que es posaren en marxa l’any anterior i es complementarà amb la sembra d’arbres fruiters. Això inclourà la realització de tallers de capacitació i tècniques d’alimentació per a les dones i les seves famílies.