Participació ciutadana compromesa amb la cura del medi ambient i millora del seu territori.

Convocatòria: 2019
Import total: 75.179 €
Aportació del Fons: 60.132 €
Assignació: Ajuntament d'Eivissa
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Ayne Espanya - Trinitàries | Otros proyectos - Ayne Perú -Trinitarias, Solidaridad y Desarrollo | Otros proyectos

El projecte busca implicar la població de sis assentaments humans en la transformació del territori mitjançant l’estimulació de processos de convivència i respecte al medi ambient.

Es plantegen dos vies per fer-ho:

. Disminuir la contaminació ambiental a partir del canvi en hàbits, pràctiques i actituds de la població mitjançant l’aliança amb el Comitè Comunal de cada comunitat d’intervenció amb l’objectiu d’afavorir la participació ciutadana.

. Establir sinergies amb els vigies ambientals i el comitè comunal perquè assumeixin accions d’educació ambiental i cura adequada de les àrees verdes públiques i horts familiars.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

Propiciar la participació ciutadana de la població en processos ecològics i mediambientals per a la millora de la seva qualitat de vida.

ACTIVITATS

– Disseny de campanyes de sensibilització (fòrums, concursos, debats, …).

– Programa d’educació sobre hàbits, pràctiques i actituds que afecten l’ambient i el compromís ciutadà.

– Creació d’un comitè comunal enfocat a la planificació i seguiment en l’execució d’accions en favor de la cura del medi ambient.

– Vincular la comunitat en espais de sensibilització i educació ambiental.

– Capacitació als comitès i vigies ambientals.

– Instal·lació d’àrees verdes públiques i horts familiars.

– Vincular la participació ciutadana en la presa de decisions i solucions ambientals que es prenguin des del govern local.

– Gestionar de manera concertada iniciatives en favor de la cura del medi ambient, articulades en el Pla de desenvolupament del districte i dels lineaments de la Mesa de Concertación.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE COOKIES

Una cookie o galleta informática es un pequeño archivo de información que se guarda en su navegador cada vez que visita nuestra página web.
La utilidad de las cookies es guardar el historial de su actividad en nuestra página web, de manera que, cuando la visite nuevamente, ésta pueda identificarle y configurar el contenido de la misma en base a sus hábitos de navegación, identidad y preferencias.
Las cookies pueden ser aceptadas, rechazadas, bloqueadas y borradas, según desee. Ello podrá hacerlo mediante las opciones disponibles en la presente ventana o a través de la configuración de su navegador, según el caso.
En caso de que rechace las cookies no podremos asegurarle el correcto funcionamiento de las distintas funcionalidades de nuestra página web.
Más información en el apartado “POLÍTICA DE COOKIES” de nuestra página web.