Convocatòria: 2019
Import total: 75.179 €
Aportació del Fons: 60.132 €
Assignació: Ajuntament d'Eivissa
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Ayne Espanya - Trinitàries | Otros proyectos - Ayne Perú -Trinitarias, Solidaridad y Desarrollo | Otros proyectos

Participació ciutadana compromesa amb la curs del medi ambient i millora del seu territori

El projecte busca implicar la població de sis assentaments humans en la transformació del territori mitjançant l’estimulació de processos de convivècia i respecte al medi ambient.

Es plantegen dos vies per fer-ho:

  • Disminuir la contaminació ambiental a partir del canvi en hàbits, pràctiques i actituds de la població mitjançant l’aliança amb el Comitè Comunal de cada comunitat d’intervenció amb l’objectiu d’afavorir la participació ciutadana.
  • Establir sinergies amb els vigies ambientals i el comitè comunal perquè assumeixin accions d’educació ambiental i cura adequada de les àrees verdes públiques i horts familiars.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

Propiciar la participació ciutadana de la població en processos ecològics i mediambientals per a la millora de la seva qualitat de vida.

ACTIVITATS

  • Disseny de campanyes de sensibilització (fòrums, concursos, debats, …).
  • Programa d’educació sobre hàbits, pràctiques i actituds que afecten l’ambient i el compromís ciutadà.
  • Creació d’un comitè comunal enfocat a la planificació i seguiment en l’execució d’accions en favor de la cura del medi ambient.
  • Vincular la comunitat en espais de sensibilització i educació ambiental.
  • Capacitació als comitès i vigies ambientals.
  • Instal·lació d’àrees verdes públiques i horts familiars.
  • Vincular la participació ciutadana en la presa de decisions i solucions ambientals que es prenguin des del govern local.
  • Gestionar de manera concertada iniciatives en favor de la cura del medi ambient, articulades en el Pla de desenvolupament del districte i dels lineaments de la Mesa de Concertación.