Mitigació de l’impacte del COVID-19 a les comunitats rurals del districte de Pueblo Nuevo

Convocatòria: 2020
Import total: 34.523 €
Aportació del Fons: 25.000 €
Assignació: Consell Insular d'Eivissa
Estat: En procés
Entitats executores:
- Ayne Espanya - Trinitàries | Altres projectes - Ayne Perú -Trinitarias, Solidaridad y Desarrollo | Altres projectes

La crisi sanitària derivada del coronavirus ha fet encara més evident la manca de centres sanitaris al districte de Pueblo Nuevo, així com del material necessari per atendre a tots els seus habitants. Actualment, el districte compte amb 3 centres de salut, quantitat insuficient ja que tenen una capacitat limitada d’infraestructura, només un metge i molt poc personal sanitari. La manca de medicaments i equips obliga a les persones malaltes a realitzar desplaçaments llargs per poder arribar a hospitals per tenir l’atenció sanitària.

La situació econòmica de la majoria de les famílies és molt complicada i s’agreuja degut a que són les pròpies famílies les que han de pagar aquests desplaçaments i, moltes vegades, l’adquisició dels medicaments o oxígen.

Aquest projecte pretén millorar la resposta sanitària i comunitària davant l’increment de contagis per Covid-19 a les comunitats rurals del districte de Pueblo Nuevo. Per arribar a fer-ho, es plantegen dos vies de treball:

  • Implementar els centres d’atenció primària amb medicaments i 4 concentradors d’oxígen per poder intervenir millor i més ràpid en cas de contagis.
  • Realització de tallers de formació i activitats de sensibilització per millorar la prevenció de la Covid-19 entra tota la població.

ACTIVITATS

  • Reunions de coordinació amb personal sanitari i autoritats.
  • Adquisició d’equips i medicaments.
  • Instalació i implementació d’equips.
  • Identificació de persones vulnerables i afectades.
  • Vigilància sanitària.
  • Reunions de coordinació amb líders comunals.
  • Tallers de capacitació i jornades de sensibilització sobre prevenció de la Covid-19.
  • Acompanyament i monitoreig.