Convocatòria: 2022
Import total: 98.888 €
Aportació del Fons: 75.000 €
Assignació: Ajuntament d'Eivissa
Estat: En procés
Entitats executores:
- Mans Unides | Otros proyectos - Collegio Universitario Aspiranti Medici Missionari - Doctores con África | Otros proyectos

Millorar l’accés als serveis de VIH/SIDA adaptats al gènere entre adolescents i joves que viuen a Beira i Nhamatanda. 2n any

Moçambic és un dels països amb la taxa de prevalença de la SIDA més alta del món, amb 2,2 milions de persones infectades, tenint SIDA el 12,6% de la població de 15 a 49 anys.

Donat que el grup d’adolescents i joves d’entre 10 i 24 anys representa el 33% de la població del país, suposa el major grup de risc amb possibilitat de contraure la SIDA o fins i tot a morir a causa d’aquesta malaltia. Hi ha diferents aspectes que fan que aquest risc sigui tant alt: poc coneixement sobre salut sexual i reproductiva, múltiples parelles sexuals, ús infreqüent o inexistent de preservatius, mobilitat, …

Hi ha també un nombre molt alt d’infants de 0 a 14 que viuen amb aquest virus.

Els joves i les dones no sempre accedeixen als serveis públics de VIH, moltes vegades per vergonya a dir que estan infectats o parlar de sexualitat. Aquests serveis públics no els són propers i això fa que no comencin els tractaments necessaris.

El que busca el CUAMM amb aquest projecte és apropar els serveis sanitaris públics al jovent, tant per tractar com per prevenir la SIDA. Per tant, el seu objectiu és millorar el coneixement, la qualitat i l’accés a l’assistència sanitària de la SIDA per adolescents, dones embarassades i positives, i adolescents embarassades.

Es treballarà de forma conjunta amb el SAAJ (“Servicio de orientación a la juventud”) en diferents àmbits:

  1. Donar informació i formació als joves a través d’accions específiques de divulgació a les escoles públiques.
  2. Millorar l’assistència sanitària als adolescents seropositius, formant i aportant equipament al personal sanitari, i establint un procés de seguiment d’aquests joves.
  3. Millorar la qualitat dels sistemes d’informació sanitaris, que inclou el desenvolupament d’una aplicació mòbil per capturar i enviar dades, a més de la formació per la seva utilització i exportació de les dades. Aquestes serviran per les reunions de seguiment previstes amb les autoritats sanitàries per planificar accions futures per reduir la incidència de la SIDA al país.