Millorant les pràctiques en salut, cura del medi ambient i la governabilitat per al desenvolupament local

Convocatòria: 2012
Import total: 99.425 €
Aportació del Fons: 53.601 €
Assignació: Govern de les Illes Balears
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Ayne Espanya - Trinitàries. Solidaritat recíproca i educació per al desenvolupament. Aquesta associació sense ànim de lucre es va constituir l'any 2000 i des de llavors ha treballat en diferents projectes de cooperació amb Perú. Els sectors d'actuació són: promoció de la dona, protecció de la infància, salut preventiva, microcrèdits i desenvolupament local.
- Ayne Perú -Trinitarias, Solidaridad y Desarrollo. Associació civil sense ànim de lucre, promoguda per l'Institut de Religioses Terciàries Trinitàries, Regió Perú - Bolívia, creada l'any 1998. Ayne Perú realitza accions de solidaritat i promoció humana a les zones més deprimides amb diversos projectes destinats a combatre la situació de pobresa i a promoure una vida digna.

El projecte s’orienta a ensenyar pràctiques familiars que serveixin per a millorar l’entorn familiar i comunitari, disminuint les condicions de risc, la contaminació de les fonts d’aigua dolça, malalties transmissibles, posant especial èmfasi en els infants i dones en condicions de vulnerabilitat social, ja que aquests grups són els més afectats.
Als espais comunals es desenvoluparan accions educatives per al desenvolupament d’habilitats entre les mares gestants i per a la cura dels fills i filles menors de 5 anys, evitant així els episodis de malaltia i la desnutrició.
Per millorar les condicions mediambientals, paral•lelament es treballarà amb les institucions educatives de les comunitats rurals on s’implementa el projecte (La Libertad – Chepén – Pueblo Nuevo).

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE COOKIES

Una cookie o galleta informática es un pequeño archivo de información que se guarda en su navegador cada vez que visita nuestra página web. La utilidad de las cookies es guardar el historial de su actividad en nuestra página web, de manera que, cuando la visite nuevamente, ésta pueda identificarle y configurar el contenido de la misma en base a sus hábitos de navegación, identidad y preferencias. Las cookies pueden ser aceptadas, rechazadas, bloqueadas y borradas, según desee. Ello podrá hacerlo mediante las opciones disponibles en la presente ventana o a través de la configuración de su navegador, según el caso. En caso de que rechace las cookies no podremos asegurarle el correcto funcionamiento de las distintas funcionalidades de nuestra página web. Más información en el apartado “POLÍTICA DE COOKIES” de nuestra página web.