El projecte s’orienta a ensenyar pràctiques familiars que serveixin per a millorar l’entorn familiar i comunitari, disminuint les condicions de risc, la contaminació de les fonts d’aigua dolça, malalties transmissibles, posant especial èmfasi en els infants i dones en condicions de vulnerabilitat social, ja que aquests grups són els més afectats.
Als espais comunals es desenvoluparan accions educatives per al desenvolupament d’habilitats entre les mares gestants i per a la cura dels fills i filles menors de 5 anys, evitant així els episodis de malaltia i la desnutrició.
Per millorar les condicions mediambientals, paral•lelament es treballarà amb les institucions educatives de les comunitats rurals on s’implementa el projecte (La Libertad – Chepén – Pueblo Nuevo).