Any: 2018
Import total: 36.303 €
Aportació del Fons: 25.000 €
Assignació: Ajuntament d'Eivissa
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Fundació Vicente Ferrer | Otros proyectos - Rural Development Trust / Women Development Trust | Otros proyectos

Millora en l’accés als recursos hídrics mitjançant la instal·lació de sistemes de reg per dispersió

El present projecte pretén, d’una banda, millorar les condicions de vida de diverses famílies agricultores i, de l’altra, augmentar la disponibilitat dels recursos hídrics de la regió mitjançant la instal·lació d’equips de reg per aspersió que permetran millorar l’aprofitament i distribució d’aigua pels cultius de 134 famílies agricultores participants de les comunitats rurals, que deixaran d’utilitzar el reg per inundació en els seus conreus.

Paral·lelament s’incentivarà i es promourà que les famílies agricultores diversifiquin els seus cultius i abandonin el monocultiu del cacauet. Així, les famílies no dependran únicament d’un producte i de la seva bona producció i, a més, podran diversificar la seva dieta amb la introducció de nous productes hortícoles. D’aquesta manera, s’aconseguirà que aquests millorin i incrementin les seves collites, augmentin els seus ingressos i puguin romandre la la seva comunitat sense haver d’emigrar cap a les ciutats per buscar feines alternatives a l’agricultura.