Aquest projecte és una proposta d’atenció ginecològica i prevenció del càncer cervical i les infeccions de transmissió sexual que enfortirà el procés preexistent d’atenció i prevenció sanitària dirigit a dones de l’àmbit rural de León (municipi de Larreynaga).
El projecte està concebut sobre la base de tres eixos:
– Atenció i assistència ginecològica mitjançant la dotació d’instrumental per al funcionament.
– Seguiment a dones diagnosticades amb el virus del papil•loma humà.
– Proposta d’intervenció de les infeccions de transmissió sexual per tres mecanismes:
. Realització de proves diagnòstiques de detecció primerenca.
. Prova de tipificació per a detectar el tipus de virus diagnosticat.
. Realització d’una fira de la salut per sensibilitzar la població sobre aquest tipus de malalties.