Millora de l’atenció de la salut sexual reproductiva i sensibilització des d’un enfocament de drets, equitat de gènere i generacional

Any: 2015
Import total: 64.449 €
Aportació del Fons: 49.397 €
Assignació: Ajuntament d'Eivissa
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Asociación Paz con Dignidad | Otros proyectos - Asociación Centro de Orientación Familiar y Educación Sexual XOCHILT ACALT | Otros proyectos

Aquest projecte és una proposta d’atenció ginecològica i prevenció del càncer cervical i les infeccions de transmissió sexual que enfortirà el procés preexistent d’atenció i prevenció sanitària dirigit a dones de l’àmbit rural de León (municipi de Larreynaga).
El projecte està concebut sobre la base de tres eixos:
– Atenció i assistència ginecològica mitjançant la dotació d’instrumental per al funcionament.
– Seguiment a dones diagnosticades amb el virus del papil•loma humà.
– Proposta d’intervenció de les infeccions de transmissió sexual per tres mecanismes:
. Realització de proves diagnòstiques de detecció primerenca.
. Prova de tipificació per a detectar el tipus de virus diagnosticat.
. Realització d’una fira de la salut per sensibilitzar la població sobre aquest tipus de malalties.