Millora de l’atenció de la salut sexual reproductiva i sensibilització des d’un enfocament de drets, equitat de gènere i generacional (León – Larreynaga)

Convocatòria: 2015
Import total: 64.449 €
Aportació del Fons: 49.397 €
Assignació: Ajuntament d'Eivissa
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Asociación Paz con Dignidad, constituïda el 1995. Aquesta associació sense finalitat de lucre dóna suport a processos de transformació social als països del Sud a través de projectes de cooperació que incorporen com a elements de treball la sensibilització social, l'educació per al desenvolupament, l'enfocament de gènere, la sobirania alimentària i xarxes d'economia solidària
- Asociación Centro de Orientación Familiar y Educación Sexual XOCHILT ACALT. Entitat sense finalitat de lucre, fundada el 1991, que treballa impulsant projectes de desenvolupament humà, amb l'objectiu de contribuir a l'eliminació de la discriminació de les dones mitjançant el seu apoderament. Xochilt Acalt forma part de la Xarxa de desenvolupament i de la Xarxa de lluita contra la violència de gènere a nivell de país.

Aquest projecte és una proposta d’atenció ginecològica i prevenció del càncer cervical i les infeccions de transmissió sexual que enfortirà el procés preexistent d’atenció i prevenció sanitària dirigit a dones de l’àmbit rural.
El projecte està concebut sobre la base de tres eixos:
– Atenció i assistència ginecològica mitjançant la dotació d’instrumental per al funcionament.
– Seguiment a dones diagnosticades amb el virus del papil•loma humà.
– Proposta d’intervenció de les infeccions de transmissió sexual per tres mecanismes:
. Realització de proves diagnòstiques de detecció primerenca.
. Prova de tipificació per a detectar el tipus de virus diagnosticat.
. Realització d’una fira de la salut per sensibilitzar la població sobre aquest tipus de malalties.