El projecte vol millorar les condicions de vida de 52 famílies i dos escoles d’educació primària a partir de l’accés a una energia assequible, segura i sostenible amb aprofitament de l’energia solar com element estratègic en la lluita contra la pobresa.

La realitat que es dóna actualment es una falta d’accés a l’electricitat principalment en el sector rural dispers i marginal urbà amb una alta dependència de la generació a través de combustibles fòssils. La reducció de la intensitat de les emissions de carboni és un objectiu a llarg termini relacionat amb el clima, raó per la qual el projecte planteja l’accés a una energia neta que contribueixi a facilitar la vida de les famílies en relació a l’augment dels ingressos o la facilitat per a l’estudi.

L’actuació incidirà des d’una perspectiva en la qual els participants siguin subjectes actius i coresponsables dels processos de desenvolupament amb un enfocament basat en els drets humans, així com en la igualtat i equitat, promovent que s’involucrin en la presa de decisions a nivell local.

OBJECTIU ESPECÍFIC

Millorar la capacitat d’autogestionar-se i organitzar-se de les famílies en situació de pobresa severa davant el canvi climàtic, mitjançant l’accés a una energia assequible, segura i sostenible.

ACTIVITATS

– Seleccionar i organitzar les famílies protagonistes.

– Adquisició dels panells solars

– Realitzar la instal·lació dels sistemes d’energia solar domiciliars.

– Formació en gestió adequada dels sistemes d’energia solar.

– Formació en bones pràctiques agrícoles, gènere i medi ambient amb èmfasi en la gestió del risc.