Millora de l’accés a una energia assequible, segura i sostenible a comunitats rurals de San Lucas

Any: 2019
Import total: 73.184 €
Aportació del Fons: 48.142 €
Assignació: Ajuntament d'Eivissa
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista (UCOM) | Otros proyectos

La UCOM ha sol·licitat una modificació en el projecte per poder fer front a l’emergència sanitària actual, derivada del coronavirus. Aquesta modificació no altera ni l’objectiu ni els resultats esperats *

El projecte vol millorar les condicions de vida de 52 famílies i dos escoles d’educació primària a partir de l’accés a una energia assequible, segura i sostenible amb aprofitament de l’energia solar com element estratègic en la lluita contra la pobresa. Es desenvoluparà a les comunitats d’Aguas Calientes, los Cedros i Gualiqueme.

La realitat que es dóna actualment es una falta d’accés a l’electricitat principalment en el sector rural dispers i marginal urbà amb una alta dependència de la generació a través de combustibles fòssils. La reducció de la intensitat de les emissions de carboni és un objectiu a llarg termini relacionat amb el clima, raó per la qual el projecte planteja l’accés a una energia neta que contribueixi a facilitar la vida de les famílies en relació a l’augment dels ingressos o la facilitat per a l’estudi.

L’actuació incidirà des d’una perspectiva en la qual els participants siguin subjectes actius i coresponsables dels processos de desenvolupament amb un enfocament basat en els drets humans, així com en la igualtat i equitat, promovent que s’involucrin en la presa de decisions a nivell local.

OBJECTIU ESPECÍFIC

Millorar la capacitat d’autogestionar-se i organitzar-se de les famílies en situació de pobresa severa davant el canvi climàtic, mitjançant l’accés a una energia assequible, segura i sostenible.

ACTIVITATS

  • Seleccionar i organitzar les famílies protagonistes.
  • Adquisició dels panells solars.
  • Realitzar la instal·lació dels sistemes d’energia solar domiciliars.
  • Formació en gestió adequada dels sistemes d’energia solar.
  • Formació en bones pràctiques agrícoles, gènere i medi ambient amb èmfasi en la gestió del risc.

*Modificació

La modificació sol·licitada consisteix en la dotació d’un petit kit de material preventiu destinat al personal sanitari de les unitats locals de salut de primer nivell. Aquest kit estaría format per marcaretes quirúrgiques (1.500€), guants de látex quirúrgics (185€) i alcohol en gel (315€). Els 2.000€ que costen aquests kits els aportarà el municipi de San Lucas.