Millora de l’accés a una educació secundària pública de qualitat per a adolescents i joves desafavorits fomentant l’equitat de gènere (Anantapur – Andhra Pradesh)

Convocatòria: 2015
Import total: 132.429 €
Aportació del Fons: 50.000 €
Assignació: Govern de les Illes Balears
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Fundación Vicente Ferrer (FVF), organización no gubernamental de desarrollo sin ánimo de lucro. Esta organización fue constituida en 1996 para conseguir más difusión y fondos económicos que den continuidad al trabajo realizado por 'Rural Development Trust / Women Development Trust' (RDT / WDT) en la India, en los sectores: vivienda, sanidad, educación, personas con discapacidades...
- Rural Development Trust (RDT) / Women Development Trust (WDT), es un consorcio creado por Vicente Ferrer en Anantapur, al sur de la India, en el año 1969, con el objetivo de conseguir el desarrollo económico, social y cultural de las comunidades dalits del ámbito rural de esa área.

Aquest projecte pretén col•laborar amb les autoritats educatives i polítiques locals per contribuir a la millora de les condicions educatives de l’Institut Públic de Secundària de Kadiri, mitjançant l’ampliació de les infraestructures i la millora de l’equipament educatiu del mateix.
RDT/WDT porta dècades treballant en favor de l’educació bàsica i, des de fa alguns anys, ha començat a intervenir en la millora de la qualitat de l’educació secundària i pre-universitària. Aquesta intervenció es planteja en estreta col•laboració amb l’equip docent del centre educatiu, del govern local i del Comitè de Desenvolupament de Kadiri que han sol•licitat la col•laboració de RDT/WDT per poder ampliar les instal•lacions mitjançant la construcció de 10 aules i un bloc de sanitaris diferenciat per a cada sexe i la dotació de 10 pissarres per a les aules construïdes.