Any: 2015
Import total: 132.429 €
Aportació del Fons: 50.000 €
Assignació: Govern de les Illes Balears
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Fundación Vicente Ferrer | Otros proyectos - Rural Development Trust (RDT) / Women Development Trust (WDT) | Otros proyectos

Acceso a una vivienda digna y adaptada para personas con discapacidad dalits y de castas desfavorecidas

Aquest projecte pretén col•laborar amb les autoritats educatives i polítiques locals per contribuir a la millora de les condicions educatives de l’Institut Públic de Secundària de Kadiri (Anantapur – Andhra Pradesh), mitjançant l’ampliació de les infraestructures i la millora de l’equipament educatiu del mateix.
RDT/WDT porta dècades treballant en favor de l’educació bàsica i, des de fa alguns anys, ha començat a intervenir en la millora de la qualitat de l’educació secundària i pre-universitària. Aquesta intervenció es planteja en estreta col•laboració amb l’equip docent del centre educatiu, del govern local i del Comitè de Desenvolupament de Kadiri que han sol•licitat la col•laboració de RDT/WDT per poder ampliar les instal•lacions mitjançant la construcció de 10 aules i un bloc de sanitaris diferenciat per a cada sexe i la dotació de 10 pissarres per a les aules construïdes.