Millora de l’accés a recursos econòmics i productius de les dones associades dels districte de Sarín (La Libertad)

Convocatòria: 2015
Import total: 97.923 €
Aportació del Fons: 49.993 €
Assignació: Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Mans Unides, organització no governamental constituïda el 1960. D'una banda, Mans Unides pretén sensibilitzar la població espanyola sobre la realitat i els problemes dels països del Sud i, de l'altra, finançar projectes de desenvolupament a Àfrica, Amèrica i Àsia vinculats a l'educació, sanitat, agricultura, promoció de la dona i enfortiment social i institucional.
- Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social Norte. Associació civil sense finalitat de lucre, de desenvolupament, ecumènica i democràtica. Els seus objectius són: enfortir la participació ciutadana i promoure la governabilitat en àmbits locals, promoure l'ús responsable dels recursos naturals, enfortir capacitats de lideratge polític en les dones i enfortir les capacitats de les famílies en l'agricultura familiar.

Aquest projecte compta amb tres components principals en el marc de consolidar els processos de l’any anterior:
– Consolidar el procés d’inclusió de la dona en les esferes de la vida social i productiva, disminuint les barreres que limiten la seva participació i reduint la vulneració dels seus drets.
– Optimitzar l’activitat productiva, fomentant la participació de la dona en igualtat de condicions i introduint millores tecnològiques i capacitats per a la planificació de l’oferta d’autoconsum i comercialització al mercat local i regional.
– Continuar amb la millora de la gestió col•lectiva de 12 organitzacions de primer nivell per aconseguir una planificació i comercialització conjunta d’excedents, amb plena participació de la dona, fins aconseguir consolidar la cooperativa que agrupi a aquestes organitzacions i a altres que en el futur poguessin integrar-se.