Aquest projecte compta amb tres components principals en el marc de consolidar els processos de l’any anterior:
– Consolidar el procés d’inclusió de la dona en les esferes de la vida social i productiva, disminuint les barreres que limiten la seva participació i reduint la vulneració dels seus drets.
– Optimitzar l’activitat productiva, fomentant la participació de la dona en igualtat de condicions i introduint millores tecnològiques i capacitats per a la planificació de l’oferta d’autoconsum i comercialització al mercat local i regional.
– Continuar amb la millora de la gestió col•lectiva de 12 organitzacions de primer nivell per aconseguir una planificació i comercialització conjunta d’excedents, amb plena participació de la dona, fins aconseguir consolidar la cooperativa que agrupi a aquestes organitzacions i a altres que en el futur poguessin integrar-se.