Convocatòria: 2021
Import total: 83.889 €
Aportació del Fons: 49.000 €
Assignació: Ajuntament d'Eivissa
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista (UCOM) | Altres projectes

Millora de la disponibilitat i gestió a serveis d’aigua potable al municipi de San Lucas

El Plan de Inversió Municipal Multianual del municipi de San Lucas centra els esforços i recursos de la institució municipal en aconseguir resultats mesurables i d’impacte en urgències reals de la població. En aquest sentit contempla el sector de l’aigua i el sanejament com una de les principals línies d’inversió.

La comunitat de El Chagüite està dins el sector mixt urbà i rural. L’abastiment d’aigua que té la seva població és de 9 litres per dia i persona, molt allunyat dels 60 litres de consum bàsic que estipula l’OMS. La població s’abasteix d’una font superficial compartida per quatre comunitats que, actualment, presenta disminució crítica del seu cabdal i, en estiu, es redueix dràsticament provocant sèries limitacions a l’accés i disponibilitat d’aigua a les 4 comunitats.  Dins de l’àmbit de la salut, la població pateix de diverses malalties associades al consum d’aigua no potable o de mala qualitat: infeccions diarreiques agudes, parasitosi o afectacions de la pell com la psoriasis. La població més vulnerable són els menors de 12 anys i les persones majors.

Mitjançant el projecte es pretén independitzar les 132 famílies en un procés gradual de tres anys, assegurant una disminució en la sobreexplotació de la font i introduint un milloria en la cobertura de les restants famílies de les tres comunitats veïnes. Així, dins les activitats a portar a terme es construirà un Miniaqüeducte per bombeig elèctric, així com un tanc d’emmagatzement amb capacitat per a 10.000 litres, on s’instal·larà un sistema artesanal per clorar l’aigua que serà administrat pel Comitè d’Aigua Potable (CAP). És una inversió que respon a l’enfocament de cobertura de l’aigua com a domini públic i dret humà de cadascun a disposar d’aigua suficient, saludable, acceptable, físicament accessible i assequible per al seu ús personal i domèstic. Així mateix, es vol reforçar la incidència mitjançant la formació de la població en qüestions com organització, salut, gestió comunitària i sostenibilitat financera i ambiental del sistema d’abastiment d’aigua comunitari (SAC) amb el propòsit d’assegurar la sostenibilitat dels resultats obtinguts.