Convocatòria: 2023
Import total: 63.006 €
Aportació del Fons: 33.500 €
Assignació:
Estat: En procés
Entitats executores:
- Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista (UCOM) | Altres projectes

Millora de l’accés a aigua potable i de la seva gestió sostenible al municipi de Palacagüina

El projecte tracta de solucionar el problema de la falta d’accés i disponibilitat d’aigua neta i assequible a la comunitat El Socorro, sector poblacional Los Zanjones, sent la restitució del dret humà a aquest servei una demanda continuada de la població.

Actualment, aquesta comunitat està formada per 36 famílies integrades per 95 persones (45,26% dones) que habiten a 33 habitatges del sector rural dispers. Compten amb un abastiment promig de 19 litres per persona i dia d’una aigua que no és potable i que està a una distància d’unes 2,5 hores de camí. Com es consumeix aigua no potable, a la comunitat es donen molts de casos de parasitosis intestinal i al·lèrgies dermatològiques, que afecten principalment a la població infantil i a la tercera edat.

Per donar resposta a aquesta situació, la municipalitat de Palacagüina, com a titular d’obligacions, dins el Pla de Desenvolupament Municipal 2023 ha previst treballar en la construcció d’un mini aqüeducte per bombeig elèctric (MABEÇ), per a la qual cosa s’aprofitarà
la font hídrica que té la comunitat, que sembla complir les característiques de disseny i explotació. Així, es preveuen les següents obres:

  • Construcció d’un tanc per a emmagatzemar l’aigua amb capacitat per a 17 tones.
  • Excavació de rases i instal·lació i soterrament de les linies d’impulsió, distribució i connexions als domicilis.
  • Construcció de la caseta per al sistema de bombeig elèctric.
  • Adquisició del sistema elèctric.

D’altra banda, la comunitat, contribuirà a la sostenibilitat dels sistemes d’aigua potable i a la recàrrega de la de la conca hídrica així com a la seva preservació amb la sembra d’un viver forestal amb varietats natives de l’entorn del sistema d’aigua potable.