Inversió en capital humà per a què els infants comptin amb una educació de qualitat i usar-la per combatre la pobresa

Convocatòria: 2014
Import total: 78.397 €
Aportació del Fons: 50.000 €
Assignació: Consell Insular d'Eivissa
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista (UCOM) | Altres projectes

El projecte vol contribuir a l’articulació territorial de l’estratègia nacional d’educació, enfortint la gestió educativa participativa, coherent amb la realitat local, transcendint el simplisme de cobertura i fomentant l’accés sense discriminació al sistema educatiu. No es tracta d’ampliar la cobertura, sinó de garantir que la població demandant dels serveis educatius tinguin accés a una educació de qualitat.

En aquest sentit, es vol beneficiar a sis escoles d’educació primària del municipi de San Lucas amb una població escolar de 386 estudiants i 23 docents per incidir en tres components: salut i higiene escolar, ambients educatius i accés educatiu continuat al llarg del curs.