El projecte vol contribuir a l’articulació territorial de l’estratègia nacional d’educació, enfortint la gestió educativa participativa, coherent amb la realitat local, transcendint el simplisme de cobertura i fomentant l’accés sense discriminació al sistema educatiu. No es tracta d’ampliar la cobertura, sinó de garantir que la població demandant dels serveis educatius tinguin accés a una educació de qualitat.

En aquest sentit, es vol beneficiar a sis escoles d’educació primària del municipi de San Lucas amb una població escolar de 386 estudiants i 23 docents per incidir en tres components: salut i higiene escolar, ambients educatius i accés educatiu continuat al llarg del curs.