Infants amb situacions socioeconòmiques difícils accedeixen a l’educació primària

Convocatòria: 2015
Import total: 114.120 €
Aportació del Fons: 50.000 €
Assignació: Consell Insular d'Eivissa
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista (UCOM) | Otros proyectos

Aquest projecte és la continuació de l’esforç sostingut en l’accés i permanència a l’educació primària de 386 infants que provenen de famílies en condicions socioeconòmiques difícils a San Lucas (Madriz). A més, es complementa amb el conjunt d’accions del Govern central i els governs locals orientats a disminuir els factors de risc en el deteriorament de la vida d’aquestes famílies que viuen en el “corredor seco”, afectat recurrentment per fenòmens adversos: sequeres, inundacions, plagues i malalties dels cultius.
A més, la intervenció que es proposa respon al diagnòstic realitzat en 2013 i actualitzat en 2014 en el que es destaca la urgència d’atendre la baixa cobertura del sistema educatius i els alts índex d’abandonament dels estudis a causa de la vulnerabilitat econòmica de les famílies.
Així doncs, el projecte s’orienta a desenvolupar iniciatives en el marc de la qualitat educativa, estimular la implicació dels docents i l’aplicació d’eines pedagògiques, la millora de les infraestructures i del medi ambient (horts escolars), disminució de la desnutrició infantil (berenars escolars).

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE COOKIES

Una cookie o galleta informática es un pequeño archivo de información que se guarda en su navegador cada vez que visita nuestra página web.
La utilidad de las cookies es guardar el historial de su actividad en nuestra página web, de manera que, cuando la visite nuevamente, ésta pueda identificarle y configurar el contenido de la misma en base a sus hábitos de navegación, identidad y preferencias.
Las cookies pueden ser aceptadas, rechazadas, bloqueadas y borradas, según desee. Ello podrá hacerlo mediante las opciones disponibles en la presente ventana o a través de la configuración de su navegador, según el caso.
En caso de que rechace las cookies no podremos asegurarle el correcto funcionamiento de las distintas funcionalidades de nuestra página web.
Más información en el apartado “POLÍTICA DE COOKIES” de nuestra página web.