Aquest projecte és la continuació de l’esforç sostingut en l’accés i permanència a l’educació primària de 386 infants que provenen de famílies en condicions socioeconòmiques difícils a San Lucas (Madriz). A més, es complementa amb el conjunt d’accions del Govern central i els governs locals orientats a disminuir els factors de risc en el deteriorament de la vida d’aquestes famílies que viuen en el “corredor seco”, afectat recurrentment per fenòmens adversos: sequeres, inundacions, plagues i malalties dels cultius.
A més, la intervenció que es proposa respon al diagnòstic realitzat en 2013 i actualitzat en 2014 en el que es destaca la urgència d’atendre la baixa cobertura del sistema educatius i els alts índex d’abandonament dels estudis a causa de la vulnerabilitat econòmica de les famílies.
Així doncs, el projecte s’orienta a desenvolupar iniciatives en el marc de la qualitat educativa, estimular la implicació dels docents i l’aplicació d’eines pedagògiques, la millora de les infraestructures i del medi ambient (horts escolars), disminució de la desnutrició infantil (berenars escolars).