Aquest projecte vol contribuir a què dones i homes de les localitats d’Ancón i Puente Piedra (Lima), siguin capaços de promoure espais socioeconòmics organitzats i articulats allà on viuen. Al mateix temps, es corregiran les pràctiques discriminatòries i la forma inequitativa de distribuir el poder que impedeix el desenvolupament socioeconòmic i polític dels actors participants.

D’ altra banda, es vol impulsar un procés de desenvolupament econòmic local participatiu que fomenti les iniciatives i capacitats dels gestors socials, possibilitant la posada en pràctica d’una estratègia de desenvolupament comuna orientada a estimular l’activitat econòmica solidària.

Per a la sostenibilitat del projecte es realitzarà un procés d’articulació amb els Governs Locals i les Institucions Públiques i Privades que participen en espais concertats. En aquest sentit, el projecte està dins les línies de desenvolupament del Pla de Desenvolupament Local de tots dos districtes.