Gestors socials contribueixen al desenvolupament socioeconòmic en les localitats d’Ancón i Puente Piedra (Lima)

Convocatòria: 2016
Import total: 74.865 €
Aportació del Fons: 57.664 €
Assignació: Ajuntament de Santa Eulària des Riu, Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, Ajuntament de Sant Joan de Labritja
Estat: En procés
Entitats executores:
- Ayne Espanya - Trinitàries. Solidaritat recíproca i educació per al desenvolupament. Aquesta associació sense ànim de lucre es va constituir l'any 2000 i des de llavors ha treballat en diferents projectes de cooperació amb Perú. Els sectors d'actuació són: promoció de la dona, protecció de la infància, salut preventiva, microcrèdits i desenvolupament local.
- Ayne Perú -Trinitarias, Solidaridad y Desarrollo. Associació civil sense ànim de lucre, promoguda per l'Institut de Religioses Terciàries Trinitàries, Regió Perú - Bolívia, creada l'any 1998. Ayne Perú realitza accions de solidaritat i promoció humana a les zones més deprimides amb diversos projectes destinats a combatre la situació de pobresa i a promoure una vida digna.

Aquest projecte vol contribuir a què dones i homes siguin capaços de promoure espais socioeconòmics organitzats i articulats allà on viuen. Al mateix temps, es corregiran les pràctiques discriminatòries i la forma inequitativa de distribuir el poder que impedeix el desenvolupament socioeconòmic i polític dels actors participants.

D’ altra banda, es vol impulsar un procés de desenvolupament econòmic local participatiu que fomenti les iniciatives i capacitats dels gestors socials, possibilitant la posada en pràctica d’una estratègia de desenvolupament comuna orientada a estimular l’activitat econòmica solidària.

Per a la sostenibilitat del projecte es realitzarà un procés d’articulació amb els Governs Locals i les Institucions Públiques i Privades que participen en espais concertats. En aquest sentit, el projecte està dins les línies de desenvolupament del Pla de Desenvolupament Local de tots dos districtes.