Aquest projecte té tres vessants:
– Curs de formació política que consistirà en formar 120 dones en temes relacionats amb l’autoestima, drets de la dona, participació ciutadana, desenvolupament de la comunitat i igualtat d’oportunitats entre dones i homes.
– Implementació del programa d’alfabetització que pretén millorar el nivell educatiu de les dones i elevar la seva autoestima perquè es considerin capaces d’assumir càrrecs i llocs de decisió a les seves comunitats.
– Implementació de 120 horts familiars. A cadascuna de les dones se’ls donaran llavors i eines agrícoles perquè puguin fer un hort. Els productes que n’obtenguin seran, d’una banda, per al consum familiar i de l’altra, per vendre al mercat local, obtenint alguns ingressos per poder comprar més llavors i donar continuïtat als seus horts. Així mateix, se les capacitarà perquè puguin elaborar abonament i insecticida orgànic.