Convocatòria: 2013
Import total: 52.115 €
Aportació del Fons: 41.195 €
Assignació: Consell Insular d'Eivissa
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- STEI Intersindical | Otros proyectos - Cooperación Indígena para el Desarrollo Integral | Otros proyectos

Formació i suport a l’economia familiar de 120 dones maies a Sololá

Aquest projecte té tres vessants:

– Curs de formació política que consistirà en formar 120 dones en temes relacionats amb l’autoestima, drets de la dona, participació ciutadana, desenvolupament de la comunitat i igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

– Implementació del programa d’alfabetització, que pretén millorar el nivell educatiu de les dones i elevar la seva autoestima perquè es considerin capaces d’assumir càrrecs i llocs de decisió a les seves comunitats.

– Implementació de 120 horts familiars. A cadascuna de les dones se li donarà llavors i eines agrícoles perquè puguin fer un hort. Els productes que n’obtinguin seran, d’una banda, pel consum familiar i de l’altre, per vendre al mercat local, obtenint alguns ingressos per poder comprar més llavors i donar continuïtat als seus horts. Així mateix, se les capacitarà perquè puguin elaborar abonament i insecticida orgànics i se les formarà en sobirania alimentària, nutrició i propietats de les plantes per a una bona dieta alimentària.