Formació contínua per a docents com eina de desenvolupament i solidaritat (Sololá, Chimaltenango, Retalhuleu, Quiché i Alta Verapaz)

Convocatòria: 2015
Import total: 33.688 €
Aportació del Fons: 26.488 €
Assignació: Ajuntament d'Eivissa
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Ensenyants Solidaris és una ONG balear fundada en el si del sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament-Intersindical de les Illes Balears, STEI-i. Des de 1992, col·labora en l'execució de projectes en diferents àrees en defensa dels sectors de la població més desfavorits, incidint en aspectes de salut i d'educació, suport a la comercialització dels seus productes, construcció de casa, escoles ... així com organitzant tallers de formació a docents de Guatemala, Hondures, Perú i Marroc.
- Servicios Ecuménicos de Formación en Centro América. Organització civil sense ànim de lucre, que respon als interessos de la població empobrida i les seves lluites per la transformació social, des de la seva fundació el 1997. Un dels seus objectius és enfortir els processos educatius amb joves, docents i pares, amb una perspectiva democràtica i participativa

El projecte vol contribuir a enfortir el dret a l’educació mitjançant l’augment de les capacitats metodològiques didàctiques dels docents que treballen en l’educació pública de Guatemala, així com el personal de les organitzacions sòcies que compleixen amb la funció educativa des de diferents àmbits.
Es desenvoluparan un cicle de sis cursos cada semestre. Cada curs tindrà 4 mòduls i culminarà amb la realització d’una aplicació didàctica dirigida a l’alumnat o a la comunitat educativa. Entre les temàtiques a tractar destaquen: pràctiques democràtiques a les escoles, educació en drets humans, igualtat i equitat de gènere, respecte al medi ambient, metodologies de lectura i escriptura per als docents i per a l’alumnat.
Es compta amb l’acceptació i homologació de la Universidad Pública de Guatemala (USAC) que dóna suport a aquesta iniciativa.
També es disposa d’una plataforma Moodle amb tres anys d’experiència en formació. La formació a distància serà impartida per docents de les Illes Balears (voluntaris del STEI) que no rebran cap retribució.