El projecte vol contribuir a enfortir el dret a l’educació mitjançant l’augment de les capacitats metodològiques didàctiques dels docents que treballen en l’educació pública a diferents regions de Guatemala (Sololá, Chimaltenango, Retalhuleu, Quiché i Alta Verapaz), així com el personal de les organitzacions sòcies que compleixen amb la funció educativa des de diferents àmbits.
Es desenvoluparan un cicle de sis cursos cada semestre. Cada curs tindrà 4 mòduls i culminarà amb la realització d’una aplicació didàctica dirigida a l’alumnat o a la comunitat educativa. Entre les temàtiques a tractar destaquen: pràctiques democràtiques a les escoles, educació en drets humans, igualtat i equitat de gènere, respecte al medi ambient, metodologies de lectura i escriptura per als docents i per a l’alumnat.
Es compta amb l’acceptació i homologació de la Universidad Pública de Guatemala (USAC) que dóna suport a aquesta iniciativa.
També es disposa d’una plataforma Moodle amb tres anys d’experiència en formació. La formació a distància serà impartida per docents de les Illes Balears (voluntaris del STEI) que no rebran cap retribució.