Famílies en situacions socioeconòmiques difícils disminueixen la inseguretat alimentària

Convocatòria: 2015
Import total:
Aportació del Fons: 10.000 €
Assignació:
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista (UCOM) | Altres projectes

Nicaragua pateix la pitjor sequera des de 1976. Des de maig de 2012, les poques pluges que cauen no permeten el desenvolupament dels cultius. A nivell nacional, es comptabilitzen 100.000 famílies afectades per aquest fenomen recurrent a la zona denominada passadís sec del país. Aquesta situació requereix d’una estratègia d’accés a llavors més resistents als períodes de sequera, millors pràctiques agropecuàries i una política de distribució d’aliments davant la falta d’ingressos de les famílies afectades.

El projecte es desenvoluparà al municipi de Palacagüina (Madriz), on les famílies beneficiaries s’han vist directament afectades per aquesta sequera, ja que han perdut els seus cultius de mongeta negra, dacsa i sorgo que sembraren entre juliol i novembre. Aquests són productes bàsics de la dieta nicaragüenca.

El govern de Nicaragua està prioritzant aquest passadís sec que comprèn entre d’altres el departament de Madriz i, per tant, el municipi de Palacagüina. Amb aquesta projecte, es pretén complementar l’acció del govern nacional mitjançant les següents activitats:

  • Dotació d’un paquet d’aliments bàsics (arròs, mongeta negra, dacsa, oli i sabó) a cadascuna de les famílies amb alta vulnerabilitat que els permeti fer front a un 37% de les seves necessitats fins que surti la segona collita, plantada entre desembre i gener.
  • Capacitació sobre noves pràctiques de cultiu i estalvi d’aigua.
  • Foment del canvi de cultius nocius pel medi ambient, integrant les pràctiques apreses.