Famílies desenvolupen habilitats per a la prevenció de la violència (La Libertad, Chepén, Pueblo Nuevo)

Convocatòria: 2013
Import total:
Aportació del Fons:
Assignació: Govern de les Illes Balears
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Ayne Espanya - Trinitàries | Otros proyectos - Ayne Perú -Trinitarias, Solidaridad y Desarrollo | Otros proyectos

Els delictes de violència contra les dones i les boixes representa una greu violació dels drets humans però, en certs contextos socioculturals, pot arribar a legitimar-se. A aquest fet, se suma la debilitat institucional i la manca de mesures jurídiques que protegeixin a les víctimes en cas d’agressió.

El projecte busca contribuir a resoldre la problemàtica de les dones que pateixen violència de gènere, donant-los atenció integral perquè puguin enfrontar la situació junt amb els seus fills i filles. D’altra banda, es desenvoluparan tallers per a les famílies per a promoure una convivència sana que eradiqui les expressions de violència i susciti entre els homes i les dones noves formes de relacionar-se.