Famílies amb opurtunitats responen a les necessitats socials i econòmiques dels seus membres

Convocatòria: 2017
Import total: 73.086 €
Aportació del Fons: 58.441 €
Assignació: Ajuntament d'Eivissa, Ajuntament de Sant Joan de Labritja, Ajuntament de Santa Eulària des Riu
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Ayne Espanya - Trinitàries | Otros proyectos - Ayne Perú -Trinitarias, Solidaridad y Desarrollo | Otros proyectos

Aquest és un projecte de continuïtat que planteja una intervenció integral que emfatitzi la dinàmica interna de les famílies que viuen en situació de pobresa i vulnerabilitat, promovent factors per a una convivència familiar saludable on s’afirmin els rols parentals, la convivència democràtica, l’exercici dels drets dels seus membres, l’apropament a les xarxes de protecció social del districte i la promoció d’iniciatives econòmiques productives i solidàries. Es desenvoluparà als municipis de Puente Piedra y Ancón.

Objectiu específic

Famílies amb capacitat de respondre satisfactòriament a les necessitats socials i econòmiques de tots els seus membres i en particular dels seus fills i filles.

Activitats

– Elaborar i executar un pla d’acompanyament familiar.

– Elaboració i execució d’un mòdul de tallers dirigits a mares, pares i infants.

– Realitzar un diagnòstic actual de les famílies.

– Elaborar i executar un pla d’avaluació permanent.

– Organitzar trobades familiars amb activitats esportives, culturals i recreatives.

– Organitzar i executar una intervenció pedagògica.

– Executar sessions de desenvolupament psicomotor i de salut.

– Organitzar i realitzar una intervenció psicològica dirigida a pares, mares i adolescents.

– Realitzar visites a les famílies.

– Establir acords amb institucions per a realitzar activitats concertades d’atenció primerenca.

– Promoure la participació activa en espais concertats que treballin en favor de la infància i la família.

-Formació de promotors culturals, socials i voluntariat.

– Disseny i execució d’un mòdul en gestió empresarial i desenvolupament econòmic.

– Implementació de l’experiència.

– Assessoria tècnica i seguiement.