A El Salvador hi ha un elevat nivell de violència cap a les persones defensores dels drets humans (agressions físiques, amenaces, persecució, execucions extrajudicials i ús abusiu de la força pública) que està relacionat amb l’interès d’alguns sectors per mercantilitzar els béns naturals (privatització i especulació immobiliària a la Cordillera de El Bálsamo).

Aquest projecte pretén enfortir i articular les organitzacions comunitàries, millorant els seus coneixements sobre conflictivitat territorial i els mecanismes de denúncia de violacions de drets humans amb acompanyament permanent de Ràdio Bálsamo com a part de l’engranatge social. Les persones que participaran en el projecte pertanyen a 3 associacions de dones i 14 ASAPS.

OBJECTIU ESPECÍFIC

Enfortir el teixit social territorial per a la defensa de drets amb protagonisme de les dones de la Cordillera de El Bálsamo.

ACTIVITATS

– Funcionament de 3 cercles d’anàlisis de la realitat.

– Realització d’un diplomat per a la transformació de conflictes amb lideratge comunitari i de dones.

– Realització de 9 rèpliques comunitàries sobre transformació de conflictes.

– Socialització de dos estudis tècnics d’impacte sobre el compliment del dret humà a l’aigua.

– Articulació i seguiment a l’agenda de denúncia ciutadana davant violacions de drets humans.

– Realització de campanya radial comunitària pro defensa de la vida a la cordillera del Bálsamo.

– Ampliació de la cobertura de l’emissora comunitària ràdio Bálsamo.

– Accions de mobilització per a la defensa dels drets humans.