Convocatòria: 2019
Import total: 58.804 €
Aportació del Fons: 37.500 €
Assignació: Govern de les Illes Balears
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Asociación Comunitaria Unida por el Agua y la Agricultura. | Otros proyectos

Enfortint el teixit social territorial per a la defensa de drets amb protagonisme de les dones

ACUA ha sol·licitat la reformulació del projecte per poder fer front a l’emergència sanitària actual, derivada del coronavirus, i s’han modificat algunes de les activitats previstes en el projecte.

A El Salvador hi ha un elevat nivell de violència cap a les persones defensores dels drets humans (agressions físiques, amenaces, persecució, execucions extrajudicials i ús abusiu de la força pública) que està relacionat amb l’interès d’alguns sectors per mercantilitzar els béns naturals (privatització i especulació immobiliària a la Cordillera de El Bálsamo).

Aquest projecte pretén enfortir i articular les organitzacions comunitàries, millorant els seus coneixements sobre conflictivitat territorial i els mecanismes de denúncia de violacions de drets humans amb acompanyament permanent de Ràdio Bálsamo com a part de l’engranatge social. Les persones que participaran en el projecte pertanyen a 3 associacions de dones i 14 ASAPS.

OBJECTIU ESPECÍFIC

Enfortir el teixit social territorial per a la defensa de drets amb protagonisme de les dones de la Cordillera de El Bálsamo.

ACTIVITATS

  • Funcionament de 3 cercles d’anàlisi de la realitat.*
  • Realització d’un diplomat per a la transformació de conflictes amb lideratge comunitari i de dones.*
  • Realització de 9 rèpliques comunitàries sobre transformació de conflictes.*
  • Socialització de dos estudis tècnics d’impacte sobre el compliment del dret humà a l’aigua.*
  • Articulació i seguiment a l’agenda de denúncia ciutadana davant violacions de drets humans.
  • Realització de campanya radial comunitària pro defensa de la vida a la cordillera del Bálsamo.
  • Ampliació de la cobertura de l’emissora comunitària ràdio Bálsamo.
  • Accions de moblització per la defensa dels drets humans

* Modificacions

Aquestes 4 activitats han quedat substituïdes per la compra de 100 paquets alimentaris per cobrir, cadascun d’ells, les necessitats d’una família de 5 membres durant un mes (500 persones aproximadament).

ACUA es compromet a realitzar més endavant, quan la situació ho permeti, les activitats que amb aquesta reformulació han quedat fora del projecte.