Any: 2021
Import total: 95.000 €
Aportació del Fons: 75.000 €
Assignació: Ajuntament d'Eivissa
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Mans Unides | Otros proyectos - Collegio Universitario Aspiranti Medici Missionari - Doctores con África | Otros proyectos

Enfortiment dels serveis de VIH/SIDA per adolescents a la ciutat de Beira

Moçambic és un dels deu països amb una taxa de prevalença de VIH/SIDA més alta del món, amb 2,2 milions de persones infectades i tenint SIDA el 12,6% de la població adulta de 15 a 49 anys. Cada any es notifiquen 54.000 morts relacionades amb el VIH i 100.000 nous infectats.

Els adolescents i adults joves d’entre 10 i 24 anys representen el 33% del total de la població  per la qual cosa suposa el grup de risc més gran amb possibilitats de contraure VIH o morir de SIDA. L’accés dels joves i dones als serveis públics de VIH és molt baix per causes com la vergonya de manifestar que estan infectats, parlar de sexualitat o la dificultat dels serveis públics tradicionals per atreure als joves de forma més propera per a què  iniciïn els tractaments.

A partir de l’experiència de la contrapart de Mans Unides en apropar als joves de forma amigable els serveis i tractaments necessaris, es planteja aquest projecte a la ciutat de Beira. Així, la iniciativa vol millorar el coneixement, la qualitat  i l’accés a l’assistència sanitària del VIH/SIDA per adolescents. Per fer-ho, es vol treballar al costat de set delegacions districtals del Servei d’orientació a la joventut en les següents accions: 1) donar formació  i informació als joves a través d’accions específiques de divulgació a escoles públiques, 2) millorar la qualitat de l’assistència sanitària als adolescents seropositius, donant formació, aportant equipament i formació als sanitaris i establint a través dels Serveis d’orientació a la joventut un procés proactiu de seguiment a aquests joves, 3) millorar la qualitat dels sistemes d’informació sanitaris que inclourà el desenvolupament d’una aplicació mòbil per a la captura i enviament de dades, formació per a la utilització i explotació d’aquestes aplicacions i de les dades sobre VIH/SIDA com a  base per a les reunions de seguiment previstes per les autoritats sanitàries en la seva planificació d’accions futures per a la reducció de la incidència del VIH/SIDA.

Un enfocament innovador serà el treball que realitzaran els activistes, que són joves amb coneixements sobre la problemàtica del VIH i el seu tractament, que estaran propers als joves infectats, fent-los un seguiment personalitzat per a què no es perdin cap dels tractaments amb anti-retrovirals.