Convocatòria: 2021
Import total: 95.000 €
Aportació del Fons: 75.000 €
Assignació: Ajuntament d'Eivissa
Estat: En procés
Entitats executores:
- Mans Unides | Otros proyectos - Collegio Universitario Aspiranti Medici Missionari - Doctores con África | Otros proyectos

Enfortiment dels serveis de VIH/SIDA per adolescents a la ciutat de Beira

Moçambic és un dels deu països amb una taxa de prevalença de VIH/SIDA més alta del món, amb 2,2 milions de persones infectades i tenint SIDA el 12,6% de la població adulta de 15 a 49 anys. Cada any es notifiquen 54.000 morts relacionades amb el VIH i 100.000 nous infectats.

Els adolescents i adults joves d’entre 10 i 24 anys representen el 33% del total de la població  per la qual cosa suposa el grup de risc més gran amb possibilitats de contraure VIH o morir de SIDA. L’accés dels joves i dones als serveis públics de VIH és molt baix per causes com la vergonya de manifestar que estan infectats, parlar de sexualitat o la dificultat dels serveis públics tradicionals per atreure als joves de forma més propera per a què  iniciïn els tractaments.

A partir de l’experiència de la contrapart de Mans Unides en apropar als joves de forma amigable els serveis i tractaments necessaris, es planteja aquest projecte a la ciutat de Beira. Així, la iniciativa vol millorar el coneixement, la qualitat  i l’accés a l’assistència sanitària del VIH/SIDA per adolescents. Per fer-ho, es vol treballar al costat de set delegacions districtals del Servei d’orientació a la joventut en les següents accions: 1) donar formació  i informació als joves a través d’accions específiques de divulgació a escoles públiques, 2) millorar la qualitat de l’assistència sanitària als adolescents seropositius, donant formació, aportant equipament i formació als sanitaris i establint a través dels Serveis d’orientació a la joventut un procés proactiu de seguiment a aquests joves, 3) millorar la qualitat dels sistemes d’informació sanitaris que inclourà el desenvolupament d’una aplicació mòbil per a la captura i enviament de dades, formació per a la utilització i explotació d’aquestes aplicacions i de les dades sobre VIH/SIDA com a  base per a les reunions de seguiment previstes per les autoritats sanitàries en la seva planificació d’accions futures per a la reducció de la incidència del VIH/SIDA.

Un enfocament innovador serà el treball que realitzaran els activistes, que són joves amb coneixements sobre la problemàtica del VIH i el seu tractament, que estaran propers als joves infectats, fent-los un seguiment personalitzat per a què no es perdin cap dels tractaments amb anti-retrovirals.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE COOKIES

Una cookie o galleta informática es un pequeño archivo de información que se guarda en su navegador cada vez que visita nuestra página web.
La utilidad de las cookies es guardar el historial de su actividad en nuestra página web, de manera que, cuando la visite nuevamente, ésta pueda identificarle y configurar el contenido de la misma en base a sus hábitos de navegación, identidad y preferencias.
Las cookies pueden ser aceptadas, rechazadas, bloqueadas y borradas, según desee. Ello podrá hacerlo mediante las opciones disponibles en la presente ventana o a través de la configuración de su navegador, según el caso.
En caso de que rechace las cookies no podremos asegurarle el correcto funcionamiento de las distintas funcionalidades de nuestra página web.
Más información en el apartado “POLÍTICA DE COOKIES” de nuestra página web.