Convocatòria: 2016
Import total: 96.088 €
Aportació del Fons: 59.982 €
Assignació: Ajuntament d'Eivissa, Consell Insular d'Eivissa
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Mans Unides | Altres projectes - FUNDEBASE | Altres projectes

Enfortiment de l’organització comunitària per a la promoció del desenvolupament rural i l’agroecologia

Aquest projecte pretén marcar la pauta a seguir per enfortir l’organització comunitària, la capacitat de defensa del territori i dels drets econòmics i socials de les comunitats agrícoles a Jalapa. En concret es vol enfortir la comunitat per defensar el territori davant l’industria minera; capacitar la comunitat sobre drets humans; realitzar campanyes per promocionar l’agroecologia a escala comunitària; enfortir el consell de promotors i promotores agroecològics amb el coneixement del Codi Municipal i la llei de sistema de consells de desenvolupament perquè participin amb propostes al Consell Municipal de Desenvolupament (COMUDE).