Enfortiment de les capacitats de participació i incidència sociopolítica dels líders socials i les seves organitzacions (Ancón i Puente Piedra – Lima)

Convocatòria: 2014
Import total: 61.200 €
Aportació del Fons: 48.943 €
Assignació: Ajuntament de Sant Joan de Labritja, Ajuntament de Santa Eulària des Riu
Estat: En procés
Entitats executores:
- Ayne Espanya - Trinitàries. Solidaritat recíproca i educació per al desenvolupament. Aquesta associació sense ànim de lucre es va constituir l'any 2000 i des de llavors ha treballat en diferents projectes de cooperació amb Perú. Els sectors d'actuació són: promoció de la dona, protecció de la infància, salut preventiva, microcrèdits i desenvolupament local.
- Ayne Perú -Trinitarias, Solidaridad y Desarrollo. Associació civil sense ànim de lucre, promoguda per l'Institut de Religioses Terciàries Trinitàries, Regió Perú - Bolívia, creada l'any 1998. Ayne Perú realitza accions de solidaritat i promoció humana a les zones més deprimides amb diversos projectes destinats a combatre la situació de pobresa i a promoure una vida digna.

El projecte pretén l’enfortiment de comunitats que participen de forma activa, compromesa i vigilant en els espais de presa de decisions, així com en la gestió dels recursos públics (governs locals) orientats al desenvolupament de les comunitats i a la millora de la qualitat de vida.
En concret, es volen impulsar espais de concertació i xarxes de participació ciutadana per a la generació de propostes i projectes socials orientats a la lluita integral contra la pobresa.
El projecte es coordinarà amb la resta d’agents de desenvolupament de la zona a nivell organitzacional, comunal i institucional.