Any: 2019
Import total: 149.554 €
Aportació del Fons: 75.000 €
Assignació: Consell Insular d'Eivissa
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Mans Unides | Otros proyectos - FUNDEBASE | Otros proyectos

Enfortiment de les alternatives de producció agroecològica amb articulació territorial, enfocament de gènere, drets humans i protecció dels béns naturals

La proposta està dirigida a 20 comunitats de 4 municipis que viuen principalment de l’agricultura familiar de subsistència amb l’objectiu de millorar les seves condicions de vida enfortint els sistemes de producció agroecològica i comercialització i fomentant la cura i defensa dels bens naturals amb la participació d’autoritats ancestrals.

Aquesta fase constitueix la continuació del procés iniciat en 2017 i ha sorgit fruit del procés de identificació fet amb les comunitats a les que s’han sumat dos nous municipis. En concret s’han identificat els següents camps d’actuació:

– Enfortiment de les unitats productives de 200 famílies segons el model agroecològic amb el propòsit de generar ingressos econòmics per la venda dels seus excedents i fomentant les labors d’incidència a nivell local en favor de la sobirania alimentària a través del consell de promotors agroecològics.

– Articulació de 5 organitzacions del territori ancestral Xinka per a la construcció d’un model alternatiu per a la protecció dels seus bens naturals enfront de projectes extractius al seu territori.

– Enfortiment de 6 organitzacions de dones per a la presentació de propostes en favor dels drets específics de les dones davant autoritats estatals.

OBJECTIU GENERAL

– Contribuir a la millora de la sobirania alimentària i a la protecció dels bens naturals amb equitat i justícia amb territori ancestral Xinka.

ACTIVITATS

– Programa de capacitació dirigida a 40 promotors i promotores agroecològics desenvolupat en 6 tallers d’un dia de durada cadascun.

– Posada en marxa de 3 escoles de camp sobre conservació del sòl, elaboració d’abonos orgànics i horts ecològics.

– Enfortiment de 10 iniciatives econòmiques familiars i/o col·lectives sobre transformació de productes agroecològics per a la seva comercialització.

– Programa de capacitació dirigida a la junta directiva del consell de promotors i promotores agroecològics.

– Implementació dels mercats amb l’intercanvi de llavors criolles.

– Capacitació per a 60 líders i lideresses per a la construcció de metodologia en la ubicació de fonts d’aigua i a 30 en un model alternatiu per a la protecció dels bens naturals.

– Campanya de sensibilització per a la protecció de la conca de Los Esclavos y Ostúa.

– Formació a 30 líders i lideresses per a enfortir les capacitats d’incidència i auditoria social a municipalitats i organitzacions de dones.

– Tallers per a 200 dones participació política, auditoria social i poder local.

– Trobada regional de dones xinkas per la conformació de la xarxa de dones.