Convocatòria: 2018
Import total: 26.104 €
Aportació del Fons: 21.000 €
Assignació: Ajuntament d'Eivissa, Consell Insular d'Eivissa
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- STEI Intersindical | Altres projectes - Colectivo Madreselva | Altres projectes

Enfortiment de l’autonomia de les comunitats de Zona Reina en l’exercici dels drets al territori i a la sobirania energètica

El projecte s’orienta a donar suport a la formació i organització de 80 lideresses i líders comunitaris i la junta directiva provisional. Ambdós impulsen la idea d’una solució regional a l’accés a l’energia elèctrica per la Zona Reina, mitjançant la implementació d’aquest projecte que impulsa un procés de formació polític ecologista i l’enfortiment de l’estructura organitzativa de l’associació Luz comunitaria.

El projecte també pretén l’enfortiment de l’estructura organitzativa comunitària de l’associació on participen delegades i delegats de 20 comunitats abordant les següents temàtiques: gestió, direcció i organització de les diferents comunitats involucrades en aquesta proposta.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

20 comunitats de la Zona Reina Uspantán enforteixen la seva organització i el teixit social per a gestionar els seus propis processos de desenvolupament.

ACTIVITATS

– Desenvolupament de 5 mòduls de formació polític ecologista per a 80 dones i homes de l’associació Luz Comunitaria de la Zona Reina.

– Realització de 5 trobades en finalitzar cada mòdul entre dones i homes.

– 24 reunions de planificació i organització amb 40 delegades i delegats de 20 comunitats per a l’enfortiment de l’associació.

– Realització d’un mòdul de dos tallers sobre equitat de gènere per a enfortir les capacitats del col·lectiu Madreselva i abordar la defensa del territori des de la igualtat.