Convocatòria: 2020
Import total: 145.079 €
Aportació del Fons: 75.000 €
Assignació: Consell Insular d'Eivissa
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Mans Unides | Altres projectes - FUNDEBASE | Altres projectes

Enfortiment agroecològic per la millora de sistemes productius camperols de 20 comunitats del territori Xinka

Aquesta proposta es dirigeix a 20 comunitats i 200 famílies de 4 municipis que viuen principalment de l’agricultura familiar de subsistència, amb l’objectiu de millorar les condicions de vida, enfortint els sistemes de producció agroecològica i comercialització, fomentant la cura i defensa dels bens naturals amb la participació d’autoritats ancestrals, homes, dones i joves de les comunitats, per a l’exigència i compliment dels seus drets amb equitat de gènere.

Aquesta fase és continuïtat del procés iniciat en 2017 i s’ha identificat tenint en compte el context actual, afectat per la situació de crisis sanitària generada per la COVID-19. En aquest sentit, busca enfortir els teixit social de la regió Xinka, apostar per la sobirania alimentària de les comunitats indígenes i la recomposició del teixit productiu, que s’han vist afectades per la pandèmia. Es contribueix, per tant, al dret a l’alimentació i a la defensa dels recursos naturals (boscos i aigua).

OBJECTIU ESPECÍFIC

Millorar les condicions de vida de 200 famílies camperoles i indígenes de 20 comunitats del territori ancestral Xinka.

ACTIVITATS

  •  Programa de capacitació dirigit a 20 promotores i 20 promotors sobre incidència local en matèria de sobirania alimentària i la seva legalització davant la municipalitat.
  • Implementació de 3 biofàbriques i 3 jardins de plantes amb acció insecticida i fungicida per a la producció de biofertilitzants orgànics.
  • Tallers de capacitació sobre conservació del sòl i aigua, elaboració d’abonaments orgànics sòlids, implementació d’horts familiars i construcció de 5 estructures de collita d’aigua.
  • Enfortiment de 7 iniciatives econòmiques familiars o col·lectives sobre transformació de productes agroecològics per a la comercialització a fires municipals, regionals i nacionals.
  • Intercanvi de llavors criolles del territori els dies de mercat.
  • Seguiment del pla pilot.