El primer cas positiu per COVID-19 a la Índia es va donar el 30 de gener, i des de llavors, el govern indi ha pres diferents mesures extraordinàries per evitar el contagi fins que el 24 de març, amb 500 persones afectades, va decretar el confinament durant 21 dies que s’ha prorrogat en dos ocasions més.

Aquest projecte pretén afavorir la prevenció i atenció de la COVID-19, així com pal·liar els efectes que les mesures excepcionals preses pel Govern indi estan tenint entre la població més vulnerable de l’àrea rural i que es troben en l’àrea d’intervenció de la RDT (Andra Pradesh, Anantapur). La proposta es presenta conjuntament amb el Govern per tal de complementar els esforços i crear sinèrgies que afavoreixin una millor actuació. Per aconseguir-ho es plantegen tres línies d’actuació:

  • Sensibilitzar la població sobre què és la COVID-19 i la importància de seguir les recomanacions sanitàries per evitar la seva propagació.
  • Garantir la seguretat alimentària durant el confinament i bloqueig de comunitats en situació d’especial vulnerabilitat (població migrant, persones amb salaris diaris i persones que viuen en “slums”).
  • Equipament d’hospitals de RDT i del Govern per a proporcionar serveis sanitaris necessaris a les víctimes infectades pel virus en condicions de màxima seguretat, així com equipament de centres de quarantena governamentals per assegurar que les persones que han estat en contacte amb pacients positius no estenguin el virus.

El termini d’execució del projecte és abril i maig de 2020 i l’aportació del Fons va dirigida a la compra de material per als hospitals, com llençols d’un sol ús, sabó líquid i roba verda per al personal sanitari i kits de protecció individual (mascaretes, bates impermeables i protectors facials).

ACTIVITATS

  • Accions de sensibilització (tallers, baners, fulletons,…) sobre prevenció de la transmissió de la COVID-19.
  • Distribució de materials preventius (mascaretes i gels desinfectants).
  • Distribució de paquets nutricionals entre la població més vulnerable dels “slums” (arròs, llenties i oli). En el cas de les persones migrades també reben mantes i coixins.
  • Distribució de paquets alimentaris a més de 3.000 famílies,  a nivell regional.
  • Transfrència d’equipaments de protecció individual i material sanitari als hospitals governamentals i als de la RDT.