Convocatòria: 2020
Import total: 25.719 €
Aportació del Fons: 24.869 €
Assignació: Ajuntament d'Eivissa
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Càritas Diocesana d'Eivissa | Otros proyectos - Centro Cultural Hibueras | Otros proyectos

Emergència per la fam a causa del coronavirus

El projecte sorgeix per les conseqüències provocades pel confinament obligat que la població ha de fer per la pandèmia del covid-19. Són famílies que, en condicions normals, viuen en pobresa extrema i l’aïllament en què viuen actualment els impedeix accedir a una alimentació bàsica.

Els ajuts del Govern no els arriben i les municipalitats no tenen pressupost per fer front a la situació. Per aquesta raó el projecte vol arribar a 120 famílies, amb una mitja de 7 persones cadascuna, de les comunitats de Santa Bárbara, Arada, San Manuel y Pacayal i proporcionar-los un paquet d’aliments per a 40 dies. El preu dels paquets és de 203,85€ per família i contenen aliments essencials per a un correcte desenvolupament físic i intel·lectual (llet, pasta, ceba, sopa, patates, pollastre, mongeta, arròs, sucre, cafè, ous, oli, civada, farina, sal i dacsa).

Aquestes són les mateixes famílies per les que s’ha sol·licitat el canvi en el projecte aprovat en 2019 i que inclou la compra de llavors i enes perquè elles mateixes puguin disposar de vegetals quan hagin acabat els aliments. Les famílies s’han seleccionat a partir del Comitè d’emergència format a cada comunitat, integrat per representants de patronats, comitès de salut, xarxa de voluntaris, juntes d’aigua i del Centre Cultural Hibueras. Aquest comitè, a banda de seleccionar les famílies, farà l’entrega dels aliments.

L’import sol·licitat al Fons és per la compra dels aliments i el pagament del salari d’una persona durant un mes. La contrapart de Càritas, el Centre Cultural Hibueras, aporta una altra persona i es fa càrrec de tot el transport dels aliments fins les comunitats.

ACTIVITATS

  • Selecció de les famílies.
  • Cotització dels aliments.
  • Adquisició dels aliments als proveïdors.
  • Preparació dels paquets d’aliments per part de l’equip del Centre Cultural Hibueras i voluntaris de les comunitats.
  • Distribució dels aliments entre les famílies.
  • Control i seguiment.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE COOKIES

Una cookie o galleta informática es un pequeño archivo de información que se guarda en su navegador cada vez que visita nuestra página web.
La utilidad de las cookies es guardar el historial de su actividad en nuestra página web, de manera que, cuando la visite nuevamente, ésta pueda identificarle y configurar el contenido de la misma en base a sus hábitos de navegación, identidad y preferencias.
Las cookies pueden ser aceptadas, rechazadas, bloqueadas y borradas, según desee. Ello podrá hacerlo mediante las opciones disponibles en la presente ventana o a través de la configuración de su navegador, según el caso.
En caso de que rechace las cookies no podremos asegurarle el correcto funcionamiento de las distintas funcionalidades de nuestra página web.
Más información en el apartado “POLÍTICA DE COOKIES” de nuestra página web.