Convocatòria: 2020
Import total: 25.719 €
Aportació del Fons: 24.869 €
Assignació: Ajuntament d'Eivissa
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Càritas Diocesana d'Eivissa | Otros proyectos - Centro Cultural Hibueras | Otros proyectos

Emergència per la fam a causa del coronavirus

El projecte sorgeix per les conseqüències provocades pel confinament obligat que la població ha de fer per la pandèmia del covid-19. Són famílies que, en condicions normals, viuen en pobresa extrema i l’aïllament en què viuen actualment els impedeix accedir a una alimentació bàsica.

Els ajuts del Govern no els arriben i les municipalitats no tenen pressupost per fer front a la situació. Per aquesta raó el projecte vol arribar a 120 famílies, amb una mitja de 7 persones cadascuna, de les comunitats de Santa Bárbara, Arada, San Manuel y Pacayal i proporcionar-los un paquet d’aliments per a 40 dies. El preu dels paquets és de 203,85€ per família i contenen aliments essencials per a un correcte desenvolupament físic i intel·lectual (llet, pasta, ceba, sopa, patates, pollastre, mongeta, arròs, sucre, cafè, ous, oli, civada, farina, sal i dacsa).

Aquestes són les mateixes famílies per les que s’ha sol·licitat el canvi en el projecte aprovat en 2019 i que inclou la compra de llavors i enes perquè elles mateixes puguin disposar de vegetals quan hagin acabat els aliments. Les famílies s’han seleccionat a partir del Comitè d’emergència format a cada comunitat, integrat per representants de patronats, comitès de salut, xarxa de voluntaris, juntes d’aigua i del Centre Cultural Hibueras. Aquest comitè, a banda de seleccionar les famílies, farà l’entrega dels aliments.

L’import sol·licitat al Fons és per la compra dels aliments i el pagament del salari d’una persona durant un mes. La contrapart de Càritas, el Centre Cultural Hibueras, aporta una altra persona i es fa càrrec de tot el transport dels aliments fins les comunitats.

ACTIVITATS

  • Selecció de les famílies.
  • Cotització dels aliments.
  • Adquisició dels aliments als proveïdors.
  • Preparació dels paquets d’aliments per part de l’equip del Centre Cultural Hibueras i voluntaris de les comunitats.
  • Distribució dels aliments entre les famílies.
  • Control i seguiment.