El projecte pretén millorar el coneixement i la informació disponible sobre el departament de Santa Bárbara amb l’objectiu de millorar la incidència dels projectes de cooperació que, des de fa cinc anys, Caritas està desenvolupant a la zona. Això es veu necessari per la falta de dades actualitzades i fiables sobre la zona d’actuació que es posa de manifest cada vegada que es vol iniciar un projecte i per la dificultat afegida d’avaluar els resultats i l’impacte de les intervencions.