Any: 2013
Import total: 8.600 €
Aportació del Fons: 5.500 €
Assignació: Consell Insular d'Eivissa
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Càritas Diocesana d'Eivissa | Otros proyectos - Centro Cultural Hibueras | Otros proyectos

Elaboració d’un diagnòstic de la regió de Santa Bárbara

El projecte pretén millorar el coneixement i la informació disponible sobre el departament de Santa Bárbara amb l’objectiu de millorar la incidència dels projectes de cooperació que, des de fa cinc anys, Caritas està desenvolupant a la zona. Això es veu necessari per la falta de dades actualitzades i fiables sobre la zona d’actuació que es posa de manifest cada vegada que es vol iniciar un projecte i per la dificultat afegida d’avaluar els resultats i l’impacte de les intervencions.