Elaboració d’un diagnòstic de la regió de Santa Bárbara

Convocatòria: 2013
Import total: 8.600 €
Aportació del Fons: 5.500 €
Assignació: Consell Insular d'Eivissa
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Càritas Diocesana d'Eivissa és l'entitat d'acció caritativa i social de la Diòcesi d'Eivissa, constituïda el 1955. Té entre altres funcions, ajudar a la promoció humana i al desenvolupament integral de totes les persones, incidint en els més desfavorits, exclosos i marginats. Els seus projectes de cooperació per al desenvolupament se centren a Hondures a través del centre de formació Hibueras.
- Centro Cultural Hibueras. Institució privada de desenvolupament, sense finalitat de lucre, fundada el 1989, l'objectiu principal de la qual és l'acompanyament educatiu a la Promoció de la Pau i la Cultura i el Desenvolupament, així com fomentar la participació comunitària.

El projecte pretén millorar el coneixement i la informació disponible sobre el departament de Santa Bárbara amb l’objectiu de millorar la incidència dels projectes de cooperació que, des de fa cinc anys, Caritas està desenvolupant a la zona. Això es veu necessari per la falta de dades actualitzades i fiables sobre la zona d’actuació que es posa de manifest cada vegada que es vol iniciar un projecte i per la dificultat afegida d’avaluar els resultats i l’impacte de les intervencions.