Any: 2015
Import total: 107.200 €
Aportació del Fons: 50.000 €
Assignació: Consell Insular d'Eivissa
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Càritas Diocesana d'Eivissa | Otros proyectos - Centro Cultural Hibueras | Otros proyectos

Drets humans i protagonisme juvenil per a la pau (Santa Bárbara)

Aquesta és la segona fase d’un projecte que pretén obrir espais de participació per als joves. En la primera etapa, s’ha capacitat als joves per a què adoptin posicionaments alternatius davant les difícils condicions de vida que tenen a causa de la violència de diferents tipus i que es dóna en diferents escenaris: família, treball, escola, carrer i pel crim organitzat com un sistema de clientela que els coarta la vida. En aquesta fase, s’han aconseguit nivells de d’organització i de protagonisme juvenil en set municipis.
A la segona etapa, es buscarà fer un reforç de continguts a l’àrea de les capacitats dels joves: periodisme, art, esport, organització i altres aspectes de la convivència i animació proposats pels mateixos protagonistes. També s’estructurarà i es posaran en funcionament les oficines municipals de la joventut a cadascun dels set municipis que participen al projecte. Es demanarà als municipis que avancin cap a la formulació de plans anuals de treball per a la joventut i infància amb risc social.