Disminució de la inseguretat alimentària per la vulnerabilitat en el “corredor seco” de San Lucas i Palacagüina

Convocatòria: 2019
Import total: 41462.62 €
Aportació del Fons: 20060.75 €
Assignació:
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista (UCOM) | Altres projectes

El departament de Madriz està dins el denominat “corredor seco” i es veu afectat de manera cíclica pel fenomen del Niño, que alterna fortes sequeres amb inundacions. L’agricultura i la ramaderia són els sectors que es veuen més afectats i són més vulnerables a aquest fenomen.

Als municipis de San Lucas i Palacagüina el 69% de les 7.704 famílies censades, viuen a l’àmbit rural. La majoria són famílies camperoles amb una alta dependència de la producció agrícola (dacsa i mongeta) destinada principalment a l’autoconsum. De les dos collites que hi ha durant l’any, la de finals de 2018 i la del primer semestre de 2019 s’han vist greument afectades per la sequera.

A partir del diagnòstic que han fet els dos municipis s’han verificat els efectes de la sequera en 2.639 productors i productores, comprovant-se que el 78,73% han perdut el 95% de la collita en la primera sembra de l’any 2019.

El projecte s’orienta a proporcionar aliments bàsics per a 500 famílies, assegurant un subministre complementari del 15% dels aliments per un període de 60 dies. Els paquets alimentaris contenen arròs, sucre, farina de dacsa, oli, pasta, civada, cafè en gra i sabó. D’altra banda, el projecte també contempla l’assistència de les famílies a 20 capacitacions en resiliència enfront el canvi climàtic i bones pràctiques agrícoles.