Convocatòria: 2013
Import total: 9.825 €
Aportació del Fons: 7.845 €
Assignació: Ajuntament d'Eivissa
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- STEI Intersindical | Otros proyectos - Cooperación Indígena para el Desarrollo Integral | Otros proyectos

Diagnòstic de la situació de les dones maies de sis comunitats de Sololá

El projecte pretén possibilitar la formulació d’un pla de desenvolupament humà integral per a les dones de les sis comunitats a partir d’un millor coneixement de la situació, potencialitats, dificultats, necessitats i prioritats de la població objectiu.
Per fer-ho, utilitzarà com a metodologia el Diagnòstic Rural Participatiu (DRP), un conjunt de tècniques que permet que les persones de les comunitats siguin les protagonistes de l’anàlisi, posant en comú les seves experiències i valoracions. No pretén només recollir dades del grup meta sinó possibilitar un procés d’autoreflexió sobre els propis drets i les possibilitats existents per a aconseguir-los.