El projecte pretén possibilitar la formulació d’un pla de desenvolupament humà integral per a les dones de les sis comunitats a partir d’un millor coneixement de la situació, potencialitats, dificultats, necessitats i prioritats de la població objectiu.
Per fer-ho, utilitzarà com a metodologia el Diagnòstic Rural Participatiu (DRP), un conjunt de tècniques que permet que les persones de les comunitats siguin les protagonistes de l’anàlisi, posant en comú les seves experiències i valoracions. No pretén només recollir dades del grup meta sinó possibilitar un procés d’autoreflexió sobre els propis drets i les possibilitats existents per a aconseguir-los.