Diagnòstic de la situació de les dones maies de sis comunitats de Sololá

Convocatòria: 2013
Import total: 9.825 €
Aportació del Fons: 7.845 €
Assignació: Ajuntament d'Eivissa
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Ensenyants Solidaris és una ONG balear fundada en el si del sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament-Intersindical de les Illes Balears, STEI-i. Des de 1992, col·labora en l'execució de projectes en diferents àrees en defensa dels sectors de la població més desfavorits, incidint en aspectes de salut i d'educació, suport a la comercialització dels seus productes, construcció de casa, escoles ... així com organitzant tallers de formació a docents de Guatemala, Hondures, Perú i Marroc.
- Cooperación Indígena para el Desarrollo Integral. Associació no lucrativa constituïda el 1986, l'objectiu de la qual és fomentar el desenvolupament integral de les comunitats rurals de Guatemala.

El projecte pretén possibilitar la formulació d’un pla de desenvolupament humà integral per a les dones de les sis comunitats a partir d’un millor coneixement de la situació, potencialitats, dificultats, necessitats i prioritats de la població objectiu.
Per fer-ho, utilitzarà com a metodologia el Diagnòstic Rural Participatiu (DRP), un conjunt de tècniques que permet que les persones de les comunitats siguin les protagonistes de l’anàlisi, posant en comú les seves experiències i valoracions. No pretén només recollir dades del grup meta sinó possibilitar un procés d’autoreflexió sobre els propis drets i les possibilitats existents per a aconseguir-los.