Desenvolupament de capacitats i aprenentatges alternatius en infants i adolescents en situació de vulnerabilitat

Convocatòria: 2015
Import total: 71.859 €
Aportació del Fons: 49.699 €
Assignació: Ajuntament d'Eivissa, Ajuntament de Santa Eulària des Riu
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Ayne Espanya - Trinitàries | Otros proyectos - Ayne Perú -Trinitarias, Solidaridad y Desarrollo | Otros proyectos

Ayne porta anys constatant la falta d’oportunitats que tenen els infants i els adolescents de les comunitats on estan intervenint per a què puguin desenvolupar les capacitats, habilitats i, sobretot, sensibilitzar-se en la vivència de valors i drets en un context advers. S’ha aprofundit sobre les causes que generen aquesta situació i quines alternatives s’haurien de treballar per a contribuir a una millora en la qualitat de vida.
Així, Ayne reafirma la necessitat de continuar treballant en aquestes comunitats en situació de pobresa (Ancón, Puente Piedra i Rescate) i seguir prioritzant la infància i l’adolescència. El canvi passa necessàriament per la nutrició, l’educació i per la vivència de drets i deures, creant la consciència de responsabilitat col•lectiva perquè el desenvolupament de la comunitat passa necessàriament per aquest compromís.
Per això, en aquest projecte hi intervenen diversos components: atenció i acompanyament directe als infants i adolescents, enfortiment de xarxes, educació alternativa per a un desenvolupament harmònic i l’enfortiment i/o consolidació de l’organització.