Desenvolupament de capacitats i aprenentatges alternatius en infants i adolescents en situació de vulnerabilitat (Lima – Ancón, Puente Piedra i Rescate)

Convocatòria: 2015
Import total: 71.859 €
Aportació del Fons: 49.699 €
Assignació: Ajuntament d'Eivissa, Ajuntament de Santa Eulària des Riu
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Ayne Espanya - Trinitàries. Solidaritat recíproca i educació per al desenvolupament. Aquesta associació sense ànim de lucre es va constituir l'any 2000 i des de llavors ha treballat en diferents projectes de cooperació amb Perú. Els sectors d'actuació són: promoció de la dona, protecció de la infància, salut preventiva, microcrèdits i desenvolupament local.
- Ayne Perú -Trinitarias, Solidaridad y Desarrollo. Associació civil sense ànim de lucre, promoguda per l'Institut de Religioses Terciàries Trinitàries, Regió Perú - Bolívia, creada l'any 1998. Ayne Perú realitza accions de solidaritat i promoció humana a les zones més deprimides amb diversos projectes destinats a combatre la situació de pobresa i a promoure una vida digna.

Ayne porta anys constatant la falta d’oportunitats que tenen els infants i els adolescents de les comunitats on estan intervenint per a què puguin desenvolupar les capacitats, habilitats i, sobretot, sensibilitzar-se en la vivència de valors i drets en un context advers. S’ha aprofundit sobre les causes que generen aquesta situació i quines alternatives s’haurien de treballar per a contribuir a una millora en la qualitat de vida.
Així, Ayne reafirma la necessitat de continuar treballant en aquestes comunitats en situació de pobresa i seguir prioritzant la infància i l’adolescència. El canvi passa necessàriament per la nutrició, l’educació i per la vivència de drets i deures, creant la consciència de responsabilitat col•lectiva perquè el desenvolupament de la comunitat passa necessàriament per aquest compromís.
Per això, en aquest projecte hi intervenen diversos components: atenció i acompanyament directe als infants i adolescents, enfortiment de xarxes, educació alternativa per a un desenvolupament harmònic i l’enfortiment i/o consolidació de l’organització.