Contribuir a l’accés a fonts d’aigua potable millorades, i a la seva gestió sostenible a comunitats rurals de Palacagüina

Convocatòria: 2019
Import total: 67.232 €
Aportació del Fons: 26.858 €
Assignació: Ajuntament d'Eivissa, Consell Insular de Formentera
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista (UCOM) | Otros proyectos

La UCOM ha sol·licitat una modificació en el projecte per poder fer front a l’emergència sanitària actual, derivada del coronavirus. Aquesta modificació no altera ni l’objectiu ni els resultats esperats *

Aquest projecte és continuïtat dels portats a terme en anys anteriors a diferents comunitats rurals del municipi de Palacagüina per contribuir a que més famílies tenguin accés a aigua potable per al consum i per a realitzar les tasques quotidianes.

La intervenció que es proposa a aquest projecte se situa a les comunitats de San Ramón i La Tuna, i té tres aspectes fonamentals:

  • L’establiment de dos sistemes d’abastiment d’aigua comunitaris (SAC) mitjançant perforació i equipament.
  • La capacitació de la població protagonista i dels Comitès d’Aigua Potable (CAP) per assegurar l’administració i sostenibilitat dels sistemes construïts, generant millors pràctiques de salut, foment de noves relacions d’equitat i igualtat de gènere i sostenibilitat ambiental.
  • L’actualització del diagnòstic de línia base que permeti comptar amb informació per a facilitar la presa de decisions sobre els compoments prioritzats en el període 2018/2022.

OBJECTIU ESPECÍFIC

Millorar les condicions en la disponibilitat a l’aigua lliure d’impureses i accessible per a tothom a dos comunitats rurals del municipi de Palacagüina.

ACTIVITATS

  • Seleccionar i organitzar les famílies amb protagonisme directe.
  • Realitzar dos estudis de factibilitat.
  • Legalitzar els terrenys.
  • Perforació dels pous, construcció de la infraestructura annexa i instal·lació del sistema de bombeig.
  • Reactivar els CAP i capacitar-los a ells i a les famílies amb un enfocament transversal dels drets humans i el gènere així com en el medi ambient amb èmfasi en la gestió del risc.
  • Reforestar l’entorn de les fonts d’aigua amb 1.000 plantes cadascuna.

*Modificació

La modificació sol·licitada consisteix en la dotació d’un petit kit de material preventiu destinat al personal sanitari de les unitats locals de salut de primer nivell. Aquest kit estaría format per marcaretes quirúrgiques (1.500€), guants de látex quirúrgics (185€) i alcohol en gel (315€). El municipi de Palacagüina serà el que aportarà la quantitat total (2.000€).

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE COOKIES

Una cookie o galleta informática es un pequeño archivo de información que se guarda en su navegador cada vez que visita nuestra página web.
La utilidad de las cookies es guardar el historial de su actividad en nuestra página web, de manera que, cuando la visite nuevamente, ésta pueda identificarle y configurar el contenido de la misma en base a sus hábitos de navegación, identidad y preferencias.
Las cookies pueden ser aceptadas, rechazadas, bloqueadas y borradas, según desee. Ello podrá hacerlo mediante las opciones disponibles en la presente ventana o a través de la configuración de su navegador, según el caso.
En caso de que rechace las cookies no podremos asegurarle el correcto funcionamiento de las distintas funcionalidades de nuestra página web.
Más información en el apartado “POLÍTICA DE COOKIES” de nuestra página web.