Aquest projecte és continuïtat dels portats a terme en anys anteriors a diferents comunitats rurals del municipi de Palacagüina per contribuir a què més famílies tenguin accés a aigua potable per al consum i per a realitzar les tasques quotidianes.

La intervenció que es proposa a aquest projecte se situa a les comunitats de San Ramón i La Tuna i té tres aspectes fonamentals:

– l’establiment de dos sistemes d’abastiment d’aigua comunitaris (SAC) mitjançant perforació i equipament.

– la capacitació de la població protagonista i dels Comitès d’Aigua Potable (CAP) per assegurar l’administració i sostenibilitat dels sistemes construïts, generant millors pràctiques de salut, foment de noves relacions d’equitat i igualtat de gènere i sostenibilitat ambiental.

– l’actualització del diagnòstic de línia base que permeti comptar amb informació per a facilitar la presa de decisions sobre els components prioritzats en el període 2018/2022.

OBJECTIU ESPECÍFIC

Millores condicions en la disponibilitat a l’aigua lliure d’impureses i accessible per a tothom a dos comunitats rurals del municipi de Palacagüina.

ACTIVITATS

– Seleccionar i organitzar les famílies amb protagonisme directe.

– Realitzar dos estudis de factibilitat.

– Legalitzar els terrenys.

– Perforació dels pous, construcció de la infraestructura annexa i instal·lació del sistema de bombeig.

– Reactivar els CAP i capacitar-los a ells i a les famílies amb un enfocament transversal dels drets humans i el gènere així com en el medi ambient amb èmfasi en la gestió del risc.

– Reforestar l’entorn de les fonts d’aigua amb 1.000 plantes cadascuna.