Contribuir a la disponibilitat d’aigua i la seva gestió sostenible a Palacagüina

Convocatòria: 2018
Import total: 63.565 €
Aportació del Fons: 25.000 €
Assignació: Ajuntament d'Eivissa, Consell Insular de Formentera
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista (UCOM) | Altres projectes

En el context municipal aquesta acció està prevista en el pla municipal de gestió d’aigua i sanejament 2009-2020. L’objectiu és la millora de les condicions de vida de 108 famílies de dos comunitats rurals mitjançant l’accés a aigua potable i la capacitació en enfocament de gènere i salut ambiental de les famílies protagonistes.

Es tracta de millorar els sistemes d’abastiment d’aigua comunitaris amb l’establiment de dos miniaqüeductes per bombeig elèctric (MABE) connectats a dos pous perforats prèviament. A la vegada, es capacitarà la població protagonista per assegurar l’administració i sostenibilitat dels sistemes construïts, millorant les pràctiques de salut, foment de noves relacions d’equitat i igualtat de gènere i sostenibilitat ambiental.

OBJECTIU ESPECÍFIC

Propiciades unes millors condicions d’accés a aigua potable a dos comunitats rurals.

ACTIVITATS

  • Seleccionar i organitzar les famílies protagonistes.
  • Realitzar dos estudis de viabilitat.
  • Legalitzar els terrenys.
  • Construir i instal·lar 2 MABE.
  • Reactivar els Comitès d’aigua potable (CAPS).
  • Capacitar els CAPS i les famílies protagonistes.
  • Reforestar l’entorn de les fonts d’aigua amb 1.000 plantes.