El projecte sorgeix com a resposta a la fragmentació del teixit social que es dóna a Puente Piedra. Per la seva vulnerabilitat social i situació de pobresa aquest districte ha generat en els últims anys l’atenció aïllada de diversoes organismes (públics i privats) generant-se encara més una descomposició organitzativa producte de la parcialització de les intervencions i de la insatisfacció per part de les i els beneficiaris dels seveis o suports rebuts.

Ayne Perú a través dels programes que executa al districte ha identificat dos problemes sentits per la població: la fragmentació organitzativa i la contaminació mediambiental. A partir d’aquí es planteja la necessitat de reconstruir el teixit social com un element essencial per aconseguir un desenvolupament local coherent i sostenible. Contribuint al mateix temps a la visibilització de les dones com a gestores de construcció del territori i promoure la ciutadania ecològica de les boixes, boixos, adolescents i joves en els seus espais d’intervenció comunitària.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

Propiciar que les comunitats dels districte de Puente Piedra s’articulen en un procés intersectorial d’incidència ambiental i participació ciutadana per al desenvolupament local.

ACTIVITATS

– Implementar mecanismes de suport intersectorial local per articular una adequada provisió del teixit social.

– Elaborar un pla de treball a nivell interinstitucional per la Mesa de Concertación para la lucha contra la pobreza.

– Realitzar un pla de formació i seguiment dels espais concertats.

– Implementar un programa d’enfortiment dels comitès de participació local que dinamitzi les instàncies de participació a nivell local.

– Formació sobre igualtat de gènere a través de tres tallers per enfortir la identitat de les dones i el rebuig de la violència.

– Formació sobre compromís amb el mediambient a través de tres tallers.

– Conformació del comitè de dones organitzades.

-Tallers de formació de voluntariat juvenil com a promotors d’educació alternativa i ecològica.

– Programa de formació per a infants i adolescents en ciutadania ecològica.

-Realització de les jornades en favor del medi ambient.