Construcció del teixit social des del pensament ambiental: una experiència ciutadana territorial

  Convocatòria: 2018
  Import total: 36.950 €
  Aportació del Fons: 24.995 €
  Assignació: Ajuntament d'Eivissa
  Estat: En procés
  Entitats executores:
  - Ayne Espanya - Trinitàries. Solidaritat recíproca i educació per al desenvolupament. Aquesta associació sense ànim de lucre es va constituir l'any 2000 i des de llavors ha treballat en diferents projectes de cooperació amb Perú. Els sectors d'actuació són: promoció de la dona, protecció de la infància, salut preventiva, microcrèdits i desenvolupament local.
  - Ayne Perú -Trinitarias, Solidaridad y Desarrollo. Associació civil sense ànim de lucre, promoguda per l'Institut de Religioses Terciàries Trinitàries, Regió Perú - Bolívia, creada l'any 1998. Ayne Perú realitza accions de solidaritat i promoció humana a les zones més deprimides amb diversos projectes destinats a combatre la situació de pobresa i a promoure una vida digna.

  El projecte sorgeix com a resposta a la fragmentació del teixit social que es dóna a Puente Piedra. Per la seva vulnerabilitat social i situació de pobresa aquest districte ha generat en els últims anys l’atenció aïllada de diversoes organismes (públics i privats) generant-se encara més una descomposició organitzativa producte de la parcialització de les intervencions i de la insatisfacció per part de les i els beneficiaris dels seveis o suports rebuts.

  Ayne Perú a través dels programes que executa al districte ha identificat dos problemes sentits per la població: la fragmentació organitzativa i la contaminació mediambiental. A partir d’aquí es planteja la necessitat de reconstruir el teixit social com un element essencial per aconseguir un desenvolupament local coherent i sostenible. Contribuint al mateix temps a la visibilització de les dones com a gestores de construcció del territori i promoure la ciutadania ecològica de les boixes, boixos, adolescents i joves en els seus espais d’intervenció comunitària.

  OBJECTIUS ESPECÍFICS

  Propiciar que les comunitats dels districte de Puente Piedra s’articulen en un procés intersectorial d’incidència ambiental i participació ciutadana per al desenvolupament local.

  ACTIVITATS

  – Implementar mecanismes de suport intersectorial local per articular una adequada provisió del teixit social.

  – Elaborar un pla de treball a nivell interinstitucional per la Mesa de Concertación para la lucha contra la pobreza.

  – Realitzar un pla de formació i seguiment dels espais concertats.

  – Implementar un programa d’enfortiment dels comitès de participació local que dinamitzi les instàncies de participació a nivell local.

  – Formació sobre igualtat de gènere a través de tres tallers per enfortir la identitat de les dones i el rebuig de la violència.

  – Formació sobre compromís amb el mediambient a través de tres tallers.

  – Conformació del comitè de dones organitzades.

  -Tallers de formació de voluntariat juvenil com a promotors d’educació alternativa i ecològica.

  – Programa de formació per a infants i adolescents en ciutadania ecològica.

  -Realització de les jornades en favor del medi ambient.

  INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE COOKIES

  Una cookie o galleta informática es un pequeño archivo de información que se guarda en su navegador cada vez que visita nuestra página web. La utilidad de las cookies es guardar el historial de su actividad en nuestra página web, de manera que, cuando la visite nuevamente, ésta pueda identificarle y configurar el contenido de la misma en base a sus hábitos de navegación, identidad y preferencias. Las cookies pueden ser aceptadas, rechazadas, bloqueadas y borradas, según desee. Ello podrá hacerlo mediante las opciones disponibles en la presente ventana o a través de la configuración de su navegador, según el caso. En caso de que rechace las cookies no podremos asegurarle el correcto funcionamiento de las distintas funcionalidades de nuestra página web. Más información en el apartado “POLÍTICA DE COOKIES” de nuestra página web.