Construcció de dos sistemes d’abastiment d’aigua comunitaris

Convocatòria: 2015
Import total: 41.860 €
Aportació del Fons: 25.000 €
Assignació: Consell Insular de Formentera
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista (UCOM) | Otros proyectos

El projecte tracta de millorar els sistemes d’abastiment d’aigua comunitaris (SAC) del municipi de Palacagüina (Madriz), a la vegada que pretén treballar des de l’enfortiment de les capacitats en el nivell local a partir d’una perspectiva de millorar les condicions entre els gèneres, la gestió sistèmica i la consideració de l’aigua com un bé de domini públic i un dret humà. Es vol incidir en les següents problemàtiques:
– Disminuir la inseguretat alimentària mitjançant la reducció del temps que suposa abastir-se d’aigua.
– Enfortir les infraestructures organitzatives existents relacionades amb el sector de l’aigua i el sanejament, mitjançant la formació en pràctiques de sostenibilitat dels sistemes construïts.
Així la intervenció comprèn dos aspectes bàsics: d’una banda, la perforació dels dos pous, la construcció de les obres de connexió i instal•lació del sistema de bombeig manual; de l’altra, la capacitació de la població protagonista per a administrar i fer sostenible el sistema construït, millorar les pràctiques de salut i fomentar noves relacions d’equitat i igualtat de gènere.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE COOKIES

Una cookie o galleta informática es un pequeño archivo de información que se guarda en su navegador cada vez que visita nuestra página web.
La utilidad de las cookies es guardar el historial de su actividad en nuestra página web, de manera que, cuando la visite nuevamente, ésta pueda identificarle y configurar el contenido de la misma en base a sus hábitos de navegación, identidad y preferencias.
Las cookies pueden ser aceptadas, rechazadas, bloqueadas y borradas, según desee. Ello podrá hacerlo mediante las opciones disponibles en la presente ventana o a través de la configuración de su navegador, según el caso.
En caso de que rechace las cookies no podremos asegurarle el correcto funcionamiento de las distintas funcionalidades de nuestra página web.
Más información en el apartado “POLÍTICA DE COOKIES” de nuestra página web.