Construcció de dos sistemes d’abastiment d’aigua comunitaris

Convocatòria: 2015
Import total: 41.860 €
Aportació del Fons: 25.000 €
Assignació: Consell Insular de Formentera
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista (UCOM) | Altres projectes

El projecte tracta de millorar els sistemes d’abastiment d’aigua comunitaris (SAC) del municipi de Palacagüina (Madriz), a la vegada que pretén treballar des de l’enfortiment de les capacitats en el nivell local a partir d’una perspectiva de millorar les condicions entre els gèneres, la gestió sistèmica i la consideració de l’aigua com un bé de domini públic i un dret humà. Es vol incidir en les següents problemàtiques:
– Disminuir la inseguretat alimentària mitjançant la reducció del temps que suposa abastir-se d’aigua.
– Enfortir les infraestructures organitzatives existents relacionades amb el sector de l’aigua i el sanejament, mitjançant la formació en pràctiques de sostenibilitat dels sistemes construïts.
Així la intervenció comprèn dos aspectes bàsics: d’una banda, la perforació dels dos pous, la construcció de les obres de connexió i instal•lació del sistema de bombeig manual; de l’altra, la capacitació de la població protagonista per a administrar i fer sostenible el sistema construït, millorar les pràctiques de salut i fomentar noves relacions d’equitat i igualtat de gènere.