El projecte busca enfortir les capacitats socials, organitzatives i institucionals dels estudiants i docents per generar propostes educatives des de la pròpia valoració personal, interpersonal i cultural que responguin a les necessitats i problemàtica dels joves de la regió d’Ica.

Mitjançant aquesta intervenció s’intenta potenciar la capacitat dels mestres per fomentar millors pràctiques democràtiques i ciutadanes, així com millorar el desenvolupament emocional dels líders juvenils de manera que aquesta actuació respongui a les necessitats de desenvolupament local en un context de reconstrucció física i social després de cinc anys del terratrèmol d’Ica.

Se’ls proporcionarà eines tècniques, metodològiques i operatives per al disseny i la gestió de les seves propostes de desenvolupament local, així com per a la conducció de grups juvenils. Es desenvoluparan activitats d’esplai que permetin una millor integració dels joves entre sí i d’ells amb la comunitat.