El projecte consisteix en la rehabilitació, millora i construcció de la canalització d’aigua fins al poble de Lauruk. Actualment, l’aigua no arriba als habitatges i les famílies, principalment les dones, han de recórrer distàncies e fins a una hora en pendent per agafar-la.

La problemàtica es veu agreujada per les deficiències de l’actual sistema que té escletxes importants que provoquen una gran pèrdua d’aigua, la qual cosa empitjora l’abastiment i la qualitat de l’aigua que consumeix la població. La instal·lació actual no només resulta insuficient per abastir el creixement de la població, sinó que que el seu pobre estat de manteniment pot contaminar l’aigua i això suposa un risc per a la salut de la població.

El projecte també vol incidir en la població mitjançant programes de sensibilització sobre el consum i gestió responsable de l’aigua així com en hàbits de salut i higiene mitjançant campanyes de sensibilització, tallers a les escoles i seminaris per a les dones.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

– Millorar la salut integral dels habitants de Lauruk.

– Preservar el bon ús de l’aigua de forma sostenible i potenciar la capacitat d’autogestió del recurs hídric per part de la població.

ACTIVITATS

– Construcció de la infraestructura hídrica (preparació del terreny, construcció de les preses d’aigua, dels dipòsits i dels tancs de sedimentació, excavació per a la xarxa de canonades, instal·lació del sistema a cada habitatge).

– Analítiques de l’aigua

-Disseny de diferents cursos i activitats formatives adaptades a infants, dones i població en general.

– Formació de formadors i docents escolars.

– Formació sobre bons hàbits i higiene.

– Recopilació de dades mèdiques.

– Qüestionari entre les famílies.