Canalització d’aigua potable al poble de Gaire-Baire. Formació i prevenció Covid-19

Convocatòria: 2020
Import total: 81.396 €
Aportació del Fons: 65.117 €
Assignació: Ajuntament d'Eivissa, Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Via Oberta a Louruc | Altres projectes - Lauruk Social Service Asociation | Altres projectes

El projecte consisteix en la rehabilitació, millora i construcció de la canalització d’aigua que existeix actualment al poble de Gaire-Baire. Per abastir-se d’aigua per al consum diari  els habitants d’aquest poble tarden entre una i dos hores en arribar, moltes vegades en terrenys en pendent.

A més, la problemàtica es veu agreujada per les deficiències que presenta l’actual sistema de canalització, que té constants ruptures amb una gran pèrdua d’aigua al llarg del recorregut. Aquest fet dificulta l’abastiment i empitjora la qualitat de l’aigua que consumeixen, suposant un risc per a la seva salut. També s’ha de tenir en compte que la instal·lació és insuficient per abastir el creixement de la població. Al poble hi ha un Comitè d’Aigua però no disposa de recursos per a arreglar una infraestructura que està molt malmesa.

Així mateix, el projecte també pretén incidir en la població mitjançant programes de sensibilització sobre el consum i gestió responsable de l’aigua, així com d’hàbits de salut i higiene mitjançant campanyes, tallers a les escoles i seminaris per a dones, per aconseguir bons hàbits d’higiene i neteja.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

  • Millorar la salut integral dels habitants de Gaire-Baire.
  • Preservar el bon ús de l’aigua de forma sostenible i potenciar la capacitat d’autogestió del recurs hídric per part de la comunitat.

ACTIVITATS

  • Construcció de la infraestructura hídrica (preparació del terreny, elecció dels recursos humans,  compra i transport del material, construcció de les preses d’aigua, dipòsits, tancs de sedimentació, excavació i moviment de terres per a les canonades, proves d’estanqueïtat, instal·lació de la connexió d’aigua a cada habitatges, anàlisis de l’aigua.
  • Disseny de distints cursos i activitats formatives adaptades a infants, dones i població en general.
  • Formació de formadores i docents escolars.
  • Formació sobre bons hàbits d’higiene i prevenció de la Covid-19.