Any: 2022
Import total: 93.743 €
Aportació del Fons: 75.000 €
Assignació: Ajuntament d'Eivissa
Estat: En procés
Entitats executores:
- STEI Intersindical | Otros proyectos - AEPREQ | Otros proyectos

Avançant cap a la defensa dels drets individuals i col·lectius a 4 comunitats rurals maies ixiles

Aquest projecte s’emmarca dins les intervencions que l’entitat contrapart, AEPREQ, està realitzant els darrers anys al departament del Quiché. Concretament, les comunitats on es planteja intervenir són: Parramos Grande, Tzzalbal, Rio Azul i Pulay.

Aquestes comunitats rurals de la regió ixil viuen en condicions de pobresa i extrema pobresa. Es senten abandonades per l’estat de Guatemala i aquesta situació encara va empitjorar arran de la pandèmia de la Covid-19. E projecte  planteja encaminar un procés de desenvolupament integral dirigit a 100 dones i 120 joves, d’aquestes 4 comunitats.

Les actuacions previstes són les següents:

  1. Procés d’alfabetització dirigit a 100 dones adultes, que no van poder assistir a l’escola durant la seva infància.
  2. Construcció d’un macro túnel/hivernacle a cada comunitat, i horts familiars per a les 100 dones. Els hivernacles proveiran els planters per poder sembrar als horts familiars orgànics, ecològis i diversificats. A l’inici del procés se’ls proporcionaran les llavors per la primera germinació i es crearà un banc de llavors, per la sostenibilitat d’aquests horts. Es faran formació en 5 àrees: desinfecció de les safates i la infraestructura, selecció i desinfecció del substrat, sembra i cura de les llavors, control pla fitosanitari.
  3. Procés de formació educativa en drets humans, per a 100 dones, amb la finalitat d’enfortir el seu lideratge, organització i empoderament sociopolític a nivell de les seves comunitats.
  4. Procés de formació educativa en drets humans, per a 120 joves, amb la finalitat d’enfortir el seu lideratge, organització i empoderament sociopolític a nivell de les seves comunitats.