Convocatòria: 2022
Import total: 93.743 €
Aportació del Fons: 75.000 €
Assignació: Ajuntament d'Eivissa
Estat: En procés
Entitats executores:
- Ensenyants Solidaris | Otros proyectos - AEPREQ | Otros proyectos

Avançant cap a la defensa dels drets individuals i col·lectius a 4 comunitats rurals maies ixiles

Aquest projecte s’emmarca dins les intervencions que l’entitat contrapart, AEPREQ, està realitzant els darrers anys al departament del Quiché. Concretament, les comunitats on es planteja intervenir són: Parramos Grande, Tzzalbal, Rio Azul i Pulay.

Aquestes comunitats rurals de la regió ixil viuen en condicions de pobresa i extrema pobresa. Es senten abandonades per l’estat de Guatemala i aquesta situació encara va empitjorar arran de la pandèmia de la Covid-19. E projecte  planteja encaminar un procés de desenvolupament integral dirigit a 100 dones i 120 joves, d’aquestes 4 comunitats.

Les actuacions previstes són les següents:

  1. Procés d’alfabetització dirigit a 100 dones adultes, que no van poder assistir a l’escola durant la seva infància.
  2. Construcció d’un macro túnel/hivernacle a cada comunitat, i horts familiars per a les 100 dones. Els hivernacles proveiran els planters per poder sembrar als horts familiars orgànics, ecològis i diversificats. A l’inici del procés se’ls proporcionaran les llavors per la primera germinació i es crearà un banc de llavors, per la sostenibilitat d’aquests horts. Es faran formació en 5 àrees: desinfecció de les safates i la infraestructura, selecció i desinfecció del substrat, sembra i cura de les llavors, control pla fitosanitari.
  3. Procés de formació educativa en drets humans, per a 100 dones, amb la finalitat d’enfortir el seu lideratge, organització i empoderament sociopolític a nivell de les seves comunitats.
  4. Procés de formació educativa en drets humans, per a 120 joves, amb la finalitat d’enfortir el seu lideratge, organització i empoderament sociopolític a nivell de les seves comunitats.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE COOKIES

Una cookie o galleta informática es un pequeño archivo de información que se guarda en su navegador cada vez que visita nuestra página web.
La utilidad de las cookies es guardar el historial de su actividad en nuestra página web, de manera que, cuando la visite nuevamente, ésta pueda identificarle y configurar el contenido de la misma en base a sus hábitos de navegación, identidad y preferencias.
Las cookies pueden ser aceptadas, rechazadas, bloqueadas y borradas, según desee. Ello podrá hacerlo mediante las opciones disponibles en la presente ventana o a través de la configuración de su navegador, según el caso.
En caso de que rechace las cookies no podremos asegurarle el correcto funcionamiento de las distintas funcionalidades de nuestra página web.
Más información en el apartado “POLÍTICA DE COOKIES” de nuestra página web.