Convocatòria: 2021
Import total: 93.629 €
Aportació del Fons: 75.000 €
Assignació: Ajuntament d'Eivissa
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- STEI Intersindical | Otros proyectos - AEPREQ | Otros proyectos

Avançant cap a la defensa dels drets individuals i col·lectius a 4 comunitats maies ixiles rurals

Aquesta proposta es planteja com a continuïtat de diferents intervencions que l’STEI ha desenvolupat en els últims tres anys al departament del Quiché. Aquesta vegada s’han seleccionat 4 comunitats rurals que viuen en condicions de pobresa i extrema pobresa, situació que s’ha agreujat encara més amb la pandèmia de la Covid-19 i el pas dels huracans Eta i Iota.

El projecte té quatre components:

  • Procés d’alfabetització corresponent a la fase inicial amb 100 dones maies de quatre comunitats. Les dones protagonistes d’aquesta acció mai han tingut l’oportunitat d’assistir a l’escola.
  • Horts familiars orgànics ecològics i diversificats per aquestes 100 dones i les seves famílies. L’assessoria i acompanyament tècnic es donarà en totes les fases: preparació del sòl, sembra, maneig, collita i consum d’hortalisses. Es farà entrega de llavors i planters sobre la base de les necessitats alimentàries, a més d’algunes eines per llaurar.
  • Procés de formació ciutadana per a 100 dones i 120 joves amb el propòsit d’enfortir el seu lideratge, organització i empoderament sociopolític a nivell de les seves comunitats. Aquesta fase partirà de l’anàlisi i reflexió sobre el context actual per a entendre la realitat en que es viu i, a partir d’aquí, involucrar-se a les reunions i en càrrecs directius a nivell de les seves comunitats. Tot això es desenvoluparà en 11 tallers presencials, a més de 8 programes televisius al mes  (4 en viu i 4 repeticions) amb l’objectiu d’enfortir les temàtiques desenvolupades als tallers presencials.
  • Formació per a 80 docents de l’àrea rural de forma semipresencial a través de la plataforma moodle. L’objectiu és l’enfortiment de capacitats tècniques i pedagògiques per a la millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge dels infants. Per fer-ho es plantegen dos cursos, un per semestre, amb tres tallers gravats sobre temàtiques transversals al projecte.