Convocatòria: 2018
Import total: 129.619 €
Aportació del Fons: 60.000 €
Assignació: Ajuntament d'Eivissa
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Mans Unides | Otros proyectos - FUNDEBASE | Otros proyectos

Alternatives de producció agroecològica i dinàmiques econòmiques amb participació d’autoritats ancestrals, dones i joves

Aquesta proposta està dirigida a 10 comunitats i 100 famílies indígenes i camperoles de Jalapa i San Carlos de Alzatate, que viuen principalment de l’agricultura familiar de subsistència i contribuirà a la millora de la sobirania alimentària. La iniciativa és continuïtat dels projectes desenvolupats en 2016 i 2017 i busca el següent:

– Enfortir les capacitats de 10 promotores i promotors per a millorar la pràctica dels sistemes productius, agroecològics propis i la comercialització d’excedents de 100 famílies d’agricultors i agricultores, a través de la rèplica de coneixements i pràctiques a la regió.

– Construcció d’un espai d’unió entre comunitats, organitzacions i pobles indígenes, promogut per les autoritats ancestrals del territori Xinka, per a l’exigibilitat dels seus drets, la defensa del territori i la cura dels recursos naturals.

– Enfortiment d’organitzacions de dones, per fomentar la seva participació política per a l’exigibilitat dels seus drets, la seva autonomia econòmica i la disminució de la violència de gènere.

– Enfortiment del Consell de promotors i promotores per a promoure la seva participació en espais de presa de decisions a nivell municipal per l’exigibilitat de la seguretat alimentària.

ACTIVITATS

  • 6 tallers cadascun per a 10 promotors i 10 promotores.

  • Campanya agroecològica per a100 famílies.

  • 6 tallers sobre transformació de productes per a la seva comercialització.

  • Implementació de mercats i intercanvi de llavors autòctones.

  • 4 tallers de capacitació per a 40 líders i lideresses.

  • 2 jornades de reforestació per a la protecció dels bens naturals.

  • 4 tallers per a joves sobre identitat Xinka i defensa del territori.

  • 3 tallers dirigits a 30 dones sobre participació sociopolítica.

  • 6 tallers sobre noves masculinitats per a 40 promotors, líders comunitaris i religiosos.6 reunions interinstitucionals i 6 microrregionals sobre participació política dones.5 tallers per a promotors i promotores sobre el dret humà a l’alimentació.5 reunions del Consell de promotors per a la posada en marxa d’un pla estratègic.