Convocatòria: 2022
Import total: 23.500 €
Aportació del Fons: 23.180 €
Assignació: Ajuntament d'Eivissa, Ajuntament de Santa Eulària des Riu, Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
Estat: En procés
Entitats executores:
- Associació d'Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears | Otros proyectos

Ajuda alimentària d’emergència per a institucions públiques dels campaments de refugiats sahrauís de Tindouf

Degut a la manca de finançament de la RASD, l’alimentació diària que reben les persones usuàries dels centres públics d’Educació  Especial Simon Bolívar, Escola d’Infermeria, Centre d’acollida 9 de juny, Centre de Formació Gazuani, Centre de discapacitats, Centre de menors i Hospital Nacional, depenen completament de l’ajuda exterior.

L’accés i la disponibilitat de productes frescos i aliments rics en ferro és baixa degut a l’entorn en què viuen. Això es tradueix en una elevada incidència de l’anèmia i la malnutrició, inclús en les persones més vulnerables, com són les usuàries d’aquests centres.

 La reducció del finançament humanitari en els darrers anys ha tingut un impacte significatiu sobre la diversificació de la dieta de totes les persones residents als Campaments de Refugiats Sahrauís (reducció de la distribució productes frescos, proteïnes animals, etc.). La reducció ha estat especialment significativa en els darrers 5 mesos, en que la MLRS xifra en una davallada de l’ajuda que arriba de l’exterior en més d’un 50%. També ha afectat la crisis  provocada per la covid-19 des de 2020.

La darrera enquesta nutricional realitzada als CRS al 2019 pel Programa Mundial d’Aliments (PAM), indica que només el 12% de la població es troba en situació de seguretat alimentària, el 30% es troba en situació d’inseguretat alimentària i el 58% és vulnerable a la inseguretat alimentària. La malnutrició està augmentant entre els infants, amb una taxa de malnutrició aguda global  del 7,6% entre els infants menors de 5 anys, entre altres indicadors exposats a aquest document.

El projecte pretén aconseguir l’objectiu de millorar la qualitat de vida, la salut i el benestar  de les persones usuàries vulnerables, reforçant la seguretat alimentària de la població refugiada sahrauí amb l’enviament de fons per a adquirir aliments de primera necessitat com arròs, sucre, llegums i oli. L’acció consistirà en enviar els fons a la nostra contrapart, la MLRS, que adquirirà els aliments prèviament identificats com a més necessaris a una empresa local beneficiant directament a aproximadament 1.593 persones (usuaris dels centres descrits) amb l’adquisició d’aproximadament 18.168 racions d’aliments. En concret amb l’import sol·licitat es podrien comprar: 2.265 litres d’oli, 9.240 kg. d’arròs, 6.375 kg. de sucre i 2.100 kg de llegums.