Accés i disponibilitat a aigua neta per a persones que viuen en situació de vulnerabilitat

Convocatòria: 2020
Import total: 43.703 €
Aportació del Fons: 26.000 €
Assignació: Consell Insular de Formentera
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista (UCOM) | Altres projectes

El govern municipal de Palacagüina va elaborar un pla estratègic per a la gestió de l’aigua i el sanejament per al període 2009-2022 que busca assegurar el dret humà a l’aigua potable en quantitat i qualitat suficient, així com a un preu assequible. Per aquesta raó, des de 2014 s’ha sol·licitat al Fons incidir en aquest sector a Palacagüina.

Sent el problema la falta d’accés i disponibilitat d’aigua en quantitat i qualitat suficients, aquest es veu aguditzat per un creixement accelerat de la població i un aprofitament desordenat i irracional dels recursos naturals en un àrea molt seca.

El projecte s’orienta a millorar aquest accés a l’aigua potable per a una comunitat marginal urbana del municipi de Palacagüina mitjançant la construcció d’un Mini aqüeducte per Bombeig Elèctric (MABE) amb aprofitament de les capacitats existents a la localitat.

A més, també es vol incidir en la formació per a la millora de la capacitat de gestió dels Comitès d’Aigua Potable (CAP) en els aspectes administratius, financers, tècnics i de sostenibilitat.

OBJECTIU ESPECÍFIC

Millora de l’accés i disponibilitat d’aigua potable a la comunitat de Malaladera.

ACTIVITATS

  • Anàlisis i factibilitat de la font hídrica identificada.
  • Elaboració de la fitxa amb el primer contacte comunitari (cobertura, organització local,…).
  • Legalització del terreny i servitud de pas.
  • Construcció del MABE.
  • Realització de quatre formacions per a millorar la capacitat de gestió dels CAP.